Reizen naar Australië: Reisadvies

Reist u naar Australië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Australië

Informatie over klimaat en rampen in Australië
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Informatie over gezondheid en hygiëne in Australië

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Elke deelstaat in Australië heeft zijn eigen regels en richtlijnen omtrent COVID-infecties.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.

Infectiecontrole

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Heeft u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Blijf thuis als u ziek bent.
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken.
  • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen.
  • Blijf thuis als u symptomen vertoont (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

 
Kosten/infrastructuur medische verzorging

De gezondheidszorgen in Australië zijn goed. Meer informatie vindt u op de website van Medicare Australia.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

 
Overeenkomst gezondheidszorgverzekering tussen België en Australië

Dankzij een bilaterale overeenkomst met Australië over gezondheidszorgverzekering die sinds 1 september 2009 van kracht is, hebben personen die onderworpen zijn aan de Belgische verplichte ziekteverzekering, en die tijdelijk naar Australië gaan, recht op geneeskundige zorg in het Australisch wettelijk (publiek) gezondheidszorgstelsel, net zoals de inwoners van Australië. Dit geldt ook voor houders van een werkvakantievisum.

Voor uw vertrek naar Australië dient u bij uw ziekenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan te vragen. De EZVK geeft u gedurende uw tijdelijk verblijf in Australië in principe recht op de geneeskundige verstrekkingen die, gelet op uw gezondheidstoestand, nodig zijn. Medische kosten zijn heel hoog in Australië en u dient er ook rekening mee te houden dat zeker niet alle kosten door het Australische wettelijke gezondheidsstelsel worden gedekt. Informeer uzelf vooraf. Er wordt aangeraden om voor alle zekerheid een bijkomende privé-gezondheidsverzekering af te sluiten voor de volledige duur van uw verblijf.

Meer toelichtingen kunt u vinden op de website van onze Ambassade in Canberra of op de website van Medicare Australië.

U kunt een volledige lijst terugvinden van de voornaamste Medicare-centra via deze link.

 
Veiligheid water en voedsel

Geen specifieke problemen gemeld.

 
Waterbeperkingen

De aanhoudende droogte kan voor problemen zorgen, vooral in de afgelegen gebieden. Verschillende deelstaten hebben in het verleden drastische maatregelen getroffen om water te besparen.

 
Inentingen

Zie deze pagina.

 
Bijzondere gezondheidsrisico's

Australië is een veilig land op vlak van de gezondheid. Let wel op voor muggenbeten, zonnesteken en beten van spinnen, slangen en kwallen. In het noorden van Queensland en de subtropische Northern Territories bestaan een aantal ziekten waaronder knokkelkoorts (dengue) en "Ross River Fever" die door muggen worden overgedragen (hoofdzakelijk in Cape York Peninsula). Het valt sterk aan te bevelen afdoende muggenwerende middelen met DEET mee op reis te nemen. De pers heeft melding gemaakt van gevallen van meningitis C waaraan vooral jongere kinderen gevoelig zijn. Het is mogelijk zich hiertegen te laten inenten.

 Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product gebruiken, onder een muskietennet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt zowel in de steden als op het platteland voor.

 
Zon

Reizigers worden er ook op gewezen dat het UV-gehalte van de zonnestralen in Australië bijzonder hoog ligt. Zich beschermen tegen de zon is dan ook geen keuze, maar een noodzaak. Een bijkomende goede raad is om uit de zon te blijven, ten minste tijdens de warmste uren van de dag. Bescherm uzelf en uw familie tijdens de dag, gebruik zonnecrème, draag een hoed of pet en een zonnebril. Denk er ook aan om regelmatig water te drinken. Zie de website van het Australische Ministerie van Gezondheid.

 
Zwemmen

Aan zwemmen of watersport doen is alleen aan te raden waar redders aanwezig zijn; het moet altijd binnen een ‘bevlagde’ zone gebeuren. Het gebeurt dat haaien de kust onveilig maken. Ook zoet- en zoutwaterkrokodillen kunnen plots opduiken op stranden en in rivieren. Wees ook waakzaam voor kwallen. Volg altijd de aanwijzingen van de reddingsbrigades of de plaatselijke toezichthouders op.