Reizen naar Botswana: Reisadvies

Reist u naar Botswana? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Botswana

Praktische info over reizen in Botswana.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Het internationaal rijbewijs is vereist indien u een wagen wenst te huren voor minder dan drie maanden.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170). De munteenheid in Botswana is de Pula, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Travellers' cheques worden aanvaard in banken, hotels en op de luchthaven. Geldautomaten zijn beschikbaar in de grote steden, maar aanvaarden alleen Visa bankkaarten, geen Maestro. De meeste kredietkaarten worden in de meeste winkels en restaurants aanvaard.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van drie maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Lees ook de algemene raadgevingen inzake 
reisverzekeringen aandachtig door.

GSM en communicatiefaciliteiten

GSM-verkeer functioneert, doch op sommige plaatsen in het noorden (Okavango en Chobe) is er geen netwerk beschikbaar.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Botswana dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

In Botswana is er geen ambassade of consulaat van België gevestigd, de Belgen kunnen er consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie.

De reizigers kunnen in elk geval ook altijd beroep doen op de consulaire diensten van de ambassade van België in Pretoria. Het is aangeraden de contactgegevens van het consulaat en de ambassade steeds bij de hand te houden zodat men er gebruik van kan maken in het geval van verlies van reisdocumenten of een ander probleem. U vindt deze informatie terug onder 
Ambassades en consulaten

Eventuele slachtoffers van diefstal moeten bij de lokale politie een klacht neerleggen en een verklaring van de diefstal aanvragen, om nieuwe reisdocumenten te verkrijgen of een aanvraag tot compensatie in te dienen bij de verzekering.