Reizen naar Chili: Reisadvies

Reist u naar Chili? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Chili

Informatie over vervoer in Chili.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid/info wegen

In het algemeen is het wegennet in goede staat: de meeste wegen zijn geasfalteerd. Het verdient echter aanbeveling om met een gewone personenwagen de hoofdwegen niet te verlaten. Men voorziet best voldoende brandstof voor lange trajecten, in het bijzonder in de woestijn (dit omwille van de grote afstand tussen benzinestations) en in het Zuiden van het land. Op snelwegen moet tol betaald worden.

Om gebruik te maken van de autowegen en snelwegen die Santiago doorkruisen, is de TAG nodig. Deze wordt  tegen contante betaling verkocht in de COPEC benzinestations in de buurt van de hoofdstad. Controle gebeurt met camera’s met nummerbordherkenning. Er worden regelmatig boetes opgelegd aan bestuurders die de TAG niet hebben betaald. In geval van een huurauto, kan van de overtreder betaling van de boete worden geëist.

De verkeersregels verschillen van de Belgische: voorrang van rechts bestaat niet en aan elk kruispunt bepaalt een verkeersbord aan de hand van een of twee pijlen in welke richting het voertuig moet rijden. Het is bovendien verplicht om op de snelwegen en de gewone wegen buiten de steden met de lichten aan te rijden. Met uitzondering in Santiago, respecteren bestuurders in het algemeen zelden de oversteekplaatsen voor voetgangers. De inachtneming van de verkeersreglementen geldt uiteraard voor autobestuurders en voetgangers. Deze laatsten worden verzocht uiterst voorzichtig te zijn bij het oversteken: steek niet over als het licht op rood staat en vergewis u er steeds van dat de weg vrij is, zelfs indien het licht op groen staat.


Veiligheid/info scheepvaart

Pleziervaarders dienen rekening te houden met de snel veranderende weersomstandigheden op de Stille Oceaan. Goede informatie over navigatie, toegang tot havens kan worden gevonden op Shoa en Directemar.


Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

Het openbare geïntegreerde vervoerssysteem 'Transantiago' in Santiago organiseert bus- en metrovervoer. Neem voorzorgsmaatregelen tegen zakkenrollers. Het gebruik  van het openbaar vervoer tijdens het spitsuur (7u-9u en 17u-19.30u) is stellig af te raden voor kwetsbare personen (ouderen, zwangere vrouwen, astma- en hartpatiënten) vanwege de grote drukte. Als alternatief worden de officiële taxi's aangeraden (zwart met gele band). Er is risico op gauwdiefstal: neem derhalve de nodige voorzorgsmaatregelen. Laat op de avond bestaat er een beperkt veiligheidsrisico op de metro in het oude centrum. Een vrij efficiënt busnetwerk zorgt voor vlotte verbindingen tussen de grote Chileense steden, al gebeuren er af en toe ongelukken. Het spoorwegnet wordt momenteel gerenoveerd. Het aanbod voor binnenlands vliegverkeer neemt stelselmatig toe.