Reizen naar Ecuador: Reisadvies

Reist u naar Ecuador? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Laatste updates in Ecuador

Laatste updates in Ecuador.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheidsmaatregelen na toegenomen drugsgeweld

Aangezien Ecuador geconfronteerd wordt met een toegenomen niveau van drugsgeweld en georganiseerde misdaad, is voorzichtigheid op heel het grondgebied aangewezen en worden alle niet-essentiële reizen naar de kustprovincies Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos en Esmeraldas op dit ogenblik afgeraden.

De staat van uitzondering, die gold tot 07/04/2024, werd niet verlengd. De avondklok is bijgevolg niet meer van kracht.

De president heeft recent benadrukt dat het “interne gewapende conflict” nog niet afgelopen is. Zowel de politie als het leger wordt nog ingezet in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het drugsgeweld. Landgenoten worden geadviseerd op heel het grondgebied steeds voorzichtig te zijn, samenscholingen strikt te vermijden en op de hoogte te blijven van de veiligheidsmaatregelen die door de lokale autoriteiten worden genomen. Bovendien wordt er in het algemeen aangeraden zich goed te informeren alvorens zich te verplaatsen (ook van en naar de luchthavens), regelmatig te luisteren naar het lokale nieuws en de raadgevingen van de lokale autoriteiten steeds op te volgen. 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Ecuador heeft aan alle personen van buitenlandse nationaliteit die het Ecuadoraanse grondgebied over land betreden via de grenzen met Peru en Colombia, opgelegd een uittreksel uit hun strafregister van hun land of van hun verblijfplaats tijdens de afgelopen vijf jaar voor te leggen. Dit document moet geapostilleerd zijn en voorzien zijn van een vertaling naar het Spaans. Opgelet: ook deze vertaling moet voorzien zijn van een apostille. Minderjarigen die worden begeleid door een familielid tot de vierde graad van bloedverwantschap of tot de tweede graad van aanverwantschap zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het document is niet vereist als u per vliegtuig naar Ecuador reist.

Belgen in nood kunnen de politie bereiken via het nummer 911, en de ambassade in Lima via de noodtelefoon: +51 999 965 550. Ook onze ereconsulaten in Quito en Guayaquil staan ter beschikking van onze landgenoten.