Reizen naar Egypte: Reisadvies

Reist u naar Egypte? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Egypte

Praktische info over reizen in Egypte.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

In Egypte wordt het internationale rijbewijs erkend.

Betaalmiddelen

De in- of uitvoer van Egyptische valuta is beperkt tot 5.000 EGP (ca 250 Euros). Voor andere valuta is er een maximum van 10.000 USD. U kunt contant geld afhalen met kredietkaarten aan internationale ATM-machines. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Alle Belgische GSM-operatoren bieden roaming aan in Egypte. De lokale GSM-operatoren Orange, Vodafone en Etisalat bieden een waaier van mogelijkheden. Voor meer informatie: www.orange.comwww.vodafone.com.eg en www.etisalat.com.eg

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die voorafgaand tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of diensten (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Belgo-Egyptische bipatriden dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten geen consulaire bijstand kunnen verlenen indien zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden (in casu Egypte). 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online

Ambassade van België in Cairo +2002-2794.74.94/95/96
Ereconsulaat van België in Alexandrië +2003-495.400.00
Ereconsulaat van België in Sharm el Sheikh +20010-005.74.00 of +20010-999.11.00
Ereconsulaat van België in Hurghada: +20 122 391 0032