Reizen naar Egypte: Reisadvies

Reist u naar Egypte? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Egypte

Informatie over de algemene veiligheid in Egypte.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening op de best mogelijke manier te organiseren raden wij u aan uw reis te registreren via Travellers Online

Reizen naar de volgende regio’s worden afgeraden (geen consulaire bijstand mogelijk):

  • Alle reizen naar de Noordelijke Sinaï;
  • De Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan;
  • Zie details per regio hieronder.

Algemene aanbevelingen

Egypte hanteert een absolute nultolerantie inzake drugs. Sommige medicijnen, ook sommige waarvoor in België geen voorschrift nodig is, worden in Egypte beschouwd als drugs en mogen het land niet worden ingebracht zonder voorafgaande toestemming van het Egyptische Ministerie van Volksgezondheid. Lees Gezondheid en hygiëne.

Wees in Egypte waakzaam voor de terreurdreiging, die nog steeds aanwezig is, zelfs indien er recentelijk geen meldingen meer zijn geweest van terroristische aanslagen tegen toeristen. De toeristische sites en openbare plaatsen waar toeristen komen, gebedsplaatsen en openbare gebouwen worden nauwlettend bewaakt. Volg de aanwijzingen van politie-en veiligheidsdiensten

Demonstraties en onlusten.

Vanwege de recente ontwikkelingen in Israël en het Palestijns gebied, kunnen protesten en betogingen terug opflakkeren in Egypte en dit kan ook zonder waarschuwing voorkomen. In Egypte kan bij demonstraties geweld ontstaan. Veiligheidstroepen (leger en politie) kunnen hard optreden. Wanneer er zich spanningen voordoen, beperk dan uw verplaatsingen buiten de hotelcomplexen. Wees waakzaam, blijf geïnformeerd en volg de instructies van de autoriteiten op. Vermijd demonstraties en samenscholingen. Komt u toch in een demonstratie terecht? Verlaat deze plaats dan onmiddellijk. Neem geen foto’s of video’s. Volg altijd de aanwijzingen op van het leger en de politie. Mensen die deelnemen aan dergelijke demonstraties kunnen voor lange tijd gearresteerd worden.

Uw houding in het openbaar.

U neemt best een discrete houding aan. Vermijd discussies over gevoelige onderwerpen, vooral van politieke of religieuze aard. Vermijd het publiek uiten van negatieve meningen of opmerkingen over Egypte, de President, de veiligheidsdiensten en religie. Opmerkingen die als beledigend worden ervaren – ook op sociale media – kunnen aanleiding geven tot zware gevangenisstraffen. 

Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat. Neem geen foto's in de buurt van demonstraties of openbare gebouwen. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen, evenals van strategische plaatsen als bruggen en luchthavens, is verboden. Neem geen foto’s van protesten. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor. Die waarschuwing geldt ook voor geaccrediteerde journalisten. Er geldt een totaal verbod op drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Vrouwelijke reizigers.

Het lastigvallen van vrouwen, ook buitenlanders, blijft een ernstig probleem. Incidenten variëren van staren en ongepaste opmerkingen tot ongepast fysiek contact. Wees extra waakzaam als je alleen wandelt, op drukke plaatsen en op het openbaar vervoer. In de metro zijn wagons voorzien die enkel voorbehouden zijn voor dames.

Egypte is een conservatief, religieus land waar nog steeds een taboe heerst omtrent seksualiteit. Het openlijk uiten van intimiteit wordt vaak slecht gepercipieerd. Ongehuwd samenwonen, prostitutie en homoseksuele handelingen kunnen tot vervolging leiden. 

Publieke uitingen van LGBTQI+ worden niet geaccepteerd. Personen die hun gender of seksualiteit binnen deze groep identificeren en uiten, krijgen te maken met een sociaal stigma en kunnen worden gearresteerd en veroordeeld. Omzichtigheid en discretie worden dan ook sterk aangeraden. Het gebruik van dating apps binnen deze groep wordt sterk afgeraden.  

Criminaliteit 

Kijk uit voor kleine criminaliteit zoals pickpockets en handtasdiefstallen. Wees extra waakzaam op drukke plekken in grote steden, het openbaar vervoer, badplaatsen en bij toeristische trekpleisters. Fysieke aanvallen en carjacking kunnen voorkomen, maar blijven zeldzaam. Hou paspoort en waardevolle voorwerpen op een veilige plaats. Hou een kopie van uw paspoort wel steeds bij.

Er wordt geregeld melding gemaakt van oplichterij en emotionele chantage. Na het aangaan van een vriendschaps- of liefdesrelatie worden vooral vrouwelijke toeristen gevraagd financieel bij te dragen tot een project of het financieel ondersteunen van familie.

Belgen die een handelsactiviteit, de huur of aankoop van vastgoed overwegen, laten zich best bijstaan door een onpartijdige Egyptische advocaat. Teken geen enkele overeenkomst vooraleer die werd vertaald door een erkend vertaalbureau.

Wees aandachtig voor aankopen ter plaatse, in het bijzonder antieke voorwerpen die kunnen geconfisqueerd worden aan de douane. Voor artisanale voorwerpen, is het aangeraden steeds een certificaat te vragen.

Indien u het slachtoffer wordt van een criminele actie, neem dan onmiddellijk contact op met de toeristenpolitie (tel nummer: 126).

Richtlijnen per regio

Cairo, Alexandrië en de Middellandse Zeekust (behalve Noord Sinaï)

Veilige zone. Wees waakzaam voor kleine criminaliteit en voor het chaotische verkeer. Houd, zeker in Caïro, rekening met de impact van luchtvervuiling. De Middellandse Zeekust is toegankelijk tussen de Nijldelta en Marsa Matruh. De kust tussen Port Said en Gaza wordt sterk afgeraden.

De Rode Zeekust (Hurghada, El Gouna en Marsa Alam).

Geen bijzondere problemen. Wees waakzaam voor kleine criminaliteit. Het is aangeraden te vermijden ‘s nachts te rijden met de wagen.

Sharm el Sheikh en Zuid-Sinaï 

De veiligheidssituatie in Zuid-Sinaï is stabiel. Een risico op terroristische aanslagen kan niet worden uitgesloten. De toeristische gebieden worden goed beveiligd. Sharm El Sheikh, Sint-Katarinaklooster en Dahab zijn bereikbaar via de kustweg langs de stad Suez. Opgepast: 4x4 voertuigen hebben in de Sinaï een voorafgaande toelating van de Egyptische overheid nodig. Houd rekening met meerdere controleposten op deze wegen.

Opper-Egypte (Luxor, Aswan, Abu Simbel) 

Geen recente incidenten tegen toeristen. Blijf op uw reis naar Opper-Egypte op uw hoede in het gevaarlijke verkeer. Wees u ervan bewust dat de gezondheidszorgen van zeer variabele kwaliteit zijn.

De Noordelijke Sinaï en de grensovergang naar Gaza in Rafah 

Reizen naar en in de Noordelijke Sinaï worden nadrukkelijk afgeraden. In het gebied ten noorden van de weg die de steden Suez en Taba verbindt (inclusief de weg zelf), is de veiligheidssituatie slecht. Er is veel geweld en het risico op terroristische aanslagen is hoog. Er wordt melding gemaakt van kidnappings, carjackings en wegversperringen door gewapende groepen. Het leger voert er militaire operaties uit tegen terroristische groeperingen. De Egyptische regering verbiedt reizen in dit gebied.

Het gebruik van de grensovergang met de Gazastrook nabij Rafah wordt ten stelligste afgeraden. Het gebied rond de grensovergang kent frequente aanvallen. De opening van de grensovergang is uiterst willekeurig. Regelmatig wordt de grens zonder waarschuwing voor langere tijd gesloten. Eens in Gaza kunnen de Belgische ambassades en consulaten geen bijstand aan Belgen verlenen.

Midden-Egypte, de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal

Voorzichtigheid is geboden bij reizen in Midden-Egypte (Minya, Qena, Assiut) en in de Nijldelta. Blijf op uw hoede voor het gevaarlijke verkeer. Wees u ervan bewust dat de gezondheidszorgen van zeer variabele kwaliteit zijn.

De Westelijke Woestijn en de grensgebieden met Libië en Soedan 

Reizen in dit gebied moeten met voorzichtigheid overwogen worden. Reizen naar de Bahariya oasis, de Witte en Zwarte Woestijn zijn mogelijk, maar vragen een gedegen voorbereiding en dienen georganiseerd te gebeuren. U dient hiertoe een voorafgaande toestemming aan te vragen via het Egyptische Ministerie van Toerisme en moet vergezeld worden door een officiële gids. De Siwa-oase is bereikbaar over de weg enkel via Marsah Matruh of met het vliegtuig (privé-maatschappij). De toegang tot Siwa via de weg langs Bahareya is verboden. Reizen via andere wegen wordt afgeraden. De activiteiten rond de oase zijn eveneens afgeraden. Wees zeer waakzaam. Communicatiemogelijkheden en medische faciliteiten zijn zeer beperkt.

Reis niet in de grensgebieden met Libië en Soedan. De grenzen zijn poreus. Verschillende gewapende smokkelbendes zijn er actief en de Egyptische veiligheidsdiensten voeren er frequente operaties uit. In dit gebied is er een risico op ontvoeringen. In het grensgebied met Libië bevinden zich overigens nog talrijke landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog.