Reizen naar Ethiopië: Reisadvies

Reist u naar Ethiopië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Ethiopië

Informatie over de algemene veiligheid in Ethiopië.
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Amhara - Noodtoestand

Op 4 augustus 2023 werd de noodtoestand uitgeroepen voor de Amhara-regio. Alle reizen naar de Amhara-regio worden daarom sterk afgeraden.

Bent u Belg en bevindt u zich momenteel in dit gebied, registreer uw aanwezigheid dan op Travellers Online om u bekend te maken bij de Belgische ambassade in Addis Abeba. In geval van nood kunt u contact opnemen met de ambassade op het noodnummer: +251 967 882 272. 

De veiligheidssituatie in alle regio's van Ethiopië is zeer onstabiel en kan snel veranderen. Gezien de grootte van het land varieert de situatie van regio tot regio: in sommige gebieden wordt reizen sterk afgeraden (zie hieronder), in andere gebieden worden niet-essentiële reizen afgeraden. Om deze laatste gebieden te bereiken, reist u bij voorkeur enkel per vliegtuig. Ter plaatse verplaatst u zich bij voorkeur alleen overdag en in konvooi (2 of 3 auto's). Wegenreizen georganiseerd door een lokale touroperator die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen genieten de voorkeur. Voordat u een reis onderneemt, is het absoluut aan te raden om informatie in te winnen over de politieke en veiligheidssituatie in de regio die u wilt bezoeken.

Ondanks het akkoord over het staken van de vijandelijkheden dat bereikt werd op 2 november 2022, blijft de situatie in de Tigray-regio en in de grensgebieden tussen Tigray en de Amhara- en Afar-regio’s onvoorspelbaar, met de aanwezigheid van verschillende gewapende actoren op het terrein. Deze gebieden, die tussen 2020 en 2022 door het conflict werden getroffen, dragen er nog steeds de littekens van (getroffen infrastructuur, humanitaire behoeften, …). Verschillende andere specifieke regio’s van het land hebben momenteel te kampen met interetnische spanningen (zie hieronder).

In Ethiopië kunnen demonstraties uitdraaien op geweld. Deze demonstraties hebben vaak een etnisch-religieus karakter of zijn het resultaat van sociaal-economisch ongenoegen. Deze kunnen heftig zijn, maar zijn vaak niet gericht op buitenlanders en beperkt in de tijd. Onderbrekingen van het internet en het gsm-verkeer komen onaangekondigd voor in het hele land wanneer grote demonstraties gepland zijn of wanneer er spanningen worden verwacht of gaande zijn.  

Het risico op terroristische aanslagen is reëel in Ethiopië, met verschillende verijdelde pogingen tot aanslagen in Addis Abeba, toegeschreven aan Al-Shabaab. De laatste vond plaats in april 2022. In de grensregio's van het land (met Kenia en Somalië) vinden regelmatig invallen plaats van leden van Al-Shabaab. Het is raadzaam om samenscholingen te vermijden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen voor iedere verplaatsing. Volg steeds de instructies van lokale en federale autoriteiten. Lokale media en informatie van uw hotel of gids zijn een belangrijke bron.

Niet-essentiële reizen afgeraden

Niet-essentiële reizen naar de volgende regio’s zijn afgeraden:

 • Addis Abeba: de situatie in de Addis Abeba is momenteel gespannen. Er gelden maatregelen van de autoriteiten, zoals checkpoints en extra controles. Blijf uit de buurt van manifestaties en beperk uw verplaatsingen. Het is aangeraden de laatste ontwikkelingen te volgen via lokale media. Door de recente verslechtering van de economische situatie, is de kleine criminaliteit ook toegenomen, vooral tegenover buitenlanders.  Het is raadzaam om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen: geen mobiele telefoon in de hand houden, niet alleen reizen. De criminaliteit kan soms ook gewelddadig zijn (aanvallen met messen, wurging,...). Het is daarom afgeraden om zich te voet in de stad te verplaatsen, zeker ’s nachts. Ook overdag is verhoogde waakzaamheid geboden. Rond Bole Atlas, Meskelplein, Piassa en in de heuvels in het noorden van de stad (Yeka, Entoto) worden het vaakst incidenten gemeld. Ook de verschillende kruispunten zijn het actieterrein van straatkinderen. Hou de deuren van uw auto op slot en laat uw ramen gesloten.
 • In de Oromia-regio: het gebied ten westen van Nekemte (West-Wellega en Kelam) en de stad Nekemte zelf zijn het toneel geweest van gewelddadige clashes tussen gemeenschappen. De gebieden Guji (in zuidelijk Oromia), Shewa, Awash en West Arsi zijn het toneel geweest van ernstige confrontaties tussen gewapende groepen en de politie en worden afgeraden. In een aantal steden in de regio Oromia vinden regelmatig demonstraties plaats. Ze veroorzaken ernstige verstoring van het wegverkeer, met name op de hoofdroutes van en naar Addis Abeba, en kunnen ook ontaarden in ernstig geweld. Op verschillende plaatsen vinden aanvallen plaats door gewapende groepen. Alle reizen in het grensgebied met Kenia worden afgeraden. De afgelopen maanden zijn er verschillende gevallen van ontvoering voor losgeld en banditisme gemeld op de hoofdwegen, vooral na zonsondergang.
 • Tigray-regio (en het noorden van het land): het akkoord over het staken van de vijandelijkheden dat op 2 november 2022 werd ondertekend door de Ethiopische regering en het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) heeft de vrede hersteld. Ondanks deze positieve ontwikkeling en het demobilisatieproces dat de federale autoriteiten in juli 2023 startten in de regio, zijn er nog steeds gewapende troepen aanwezig en is de veiligheid verschillend van regio tot regio. Er zijn grote aantallen wapens en niet-geëxplodeerde oorlogsresten aanwezig en de noordelijke grens met Eritrea is bezaaid met mijnen. Gezien het recente karakter van het akkoord van 2022 blijft de algemene veiligheidssituatie onzeker. Het is daarom aangeraden om advies in te winnen voor u naar de regio reist.
 • Sidama: er zijn enkele gevallen van burgerlijke onrust geweest in steden in de Sidama-zone, en confrontaties langs delen van de binnengrens met de Oromia-regio, vooral in de zone van Gedeo.
 • Afar: alle niet-essentiële reizen ten noorden van Semera, inclusief naar de toeristische trekpleister van de Danakil-depressie, zijn afgeraden. Wees met name waakzaam rond de Awash-regio en de grensgebieden met de Somali-regio. Toeristische reizen naar deze regio, die extreme klimatologische omstandigheden kent, moeten voorbereid worden met professionals uit de toeristische sector die de bijzonderheden van de regio goed kennen.
 • Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State (SNNPRS): in de westelijke regio's van het SNNPR zijn spanningen ontstaan na gewapende confrontaties in en rond het gebied Konso. Het is afgeraden om te reizen in de regio's die grenzen aan Soedan en Kenia. In de rest van het gebied zijn niet-essentiële reizen afgeraden.

 

Sterk afgeraden

Alle reizen naar de volgende zones zijn sterk afgeraden:

 • Grensgebieden: alle gebieden binnen 30 km van de grenzen met Soedan, Zuid-Soedan, Somalië, Kenia en Eritrea moeten worden vermeden.
 • De Amhara-regio: na de aankondiging van de federale regering van Ethiopië op 6 maart 2023 om de regionale "speciale strijdkrachten" te ontbinden, is de situatie in de Amhara-regio zeer onstabiel, met gewapende incidenten en talrijke wegversperringen. Vanwege de recente spanningen begin augustus 2023 en de sluiting van verschillende luchthavens (Lalibela, Gondar) wordt reizen naar de Amhara-regio momenteel formeel afgeraden. In de regio is ook een risico op ontvoeringen.
 • Bepaalde gebieden in de regio Tigray: West-Tigray, Wolkaite, het hele grensgebied van Tigray met Eritrea, de grensgebieden tussen Tigray en Afar (ten noordoosten en zuidoosten van de regio Mekelle), en de grensgebieden tussen Tigray en Amhara moeten vermeden worden. In de regio zijn nog steeds strijdkrachten actief.
 • De regio’s Benishangul-Gumuz, West Wellega en Gambella: vanwege de aanwezigheid van gewapende groepen en interetnische spanningen wordt reizen naar deze gebieden sterk afgeraden.
 • De regio Somali: reizen naar deze regio wordt ook sterk afgeraden vanwege het risico op invallen van Al-Shabab.