Reizen naar de Filipijnen: Reisadvies

Reist u naar de Filipijnen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in de Filipijnen

Informatie over klimaat en rampen in de Filipijnen.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Het klimaat en de geologie van de Filipijnen zorgen voor een beduidend grotere risico dan in België. Reden te meer voor de reiziger om zijn reis goed voor te bereiden, zijn verplaatsingen te melden via “Travellers Online”, en de situatie in de gebieden waar hij zich begeeft op te volgen in de media of de websites van de bevoegde overheden.

Mocht er zich tijdens het verblijf in de Filipijnen een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunt u zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade van België (Manilla).


Klimaat en meteorologische fenomenen

De Filipijnen kennen het hele jaar door een warm en vochtig tot zeer vochtig klimaat. Het regenseizoen loopt normaal van juni tot december.

Reizigers dienen er zich ook van bewust te zijn dat hevige wervelstormen (tyfoons) tijdens dit seizoen grote verwoestingen kunnen aanrichten en de logeer- en reismogelijkheden kunnen beperken. Rivieren kunnen verraderlijk snel buiten hun oevers treden. Hevige regenval kan leiden tot plotse overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen. Het tyfoonseizoen piekt tussen juni tot december. Reizigers kunnen zich verder informeren via de website van de Filipijnse meteorologische dienst. Zij die het door een tyfoon getroffen gebied niet tijdig kunnen verlaten, dienen de nabijheid van rivierbeddingen en berghellingen te vermijden en de raadgevingen van de overheid op te volgen teneinde een stevig gebouwd onderkomen te vinden.

Zwemmers of diepzeeduikers dienen er rekening mee te houden dat er op veel plaatsen verraderlijk snelle stromingen zijn hen ver de open zee kunnen insleuren of zeer snel tientallen meters de diepte in. Duik nooit zonder een ervaren plaatselijke gids die de stromingen en de gevaren kent.


Frequente natuurrampen

De Filipijnen worden regelmatig geteisterd door aardbevingen. Ook bestaat er kans op vulkaanuitbarstingen. De meest actieve vulkanen zijn de Taal-vulkaan, de Mount Mayon, de Mount Kanlaon, Mount Pinatubo en Mount Bulusan. Op dit ogenblik is een veiligheidsperimeter afgebakend rond de Taal en de Mayon, en een kleinere perimeter rond de vulkanen Kanlaon en Bulusan. Blijf weg uit de gevarenzones; volg de aanbevelingen van de lokale overheid op. Actuele informatie over veiligheidsperimeters en vulkanische activiteit kan worden geraadpleegd op deze website