Reizen naar India: Reisadvies

Reist u naar India? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in India

Informatie over gezondheid en hygiëne in India.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.


Kosten/infrastructuur medische verzorging 

Het is sterk aangeraden om een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering te nemen vóór het vertrek.

Goede medische verzorging in hospitalen die aan de westerse standaarden voldoen, is eigenlijk enkel beschikbaar in Delhi, Mumbai, Bangalore en Chennai, hoewel er in vele kleinere steden wel goede kleine privéklinieken te vinden zijn en de dokters vaak uitstekend geschoold zijn.

 
Veiligheid water en voedsel 

India staat bekend om het gebrek aan hygiëne voor wat water en voedsel betreft (cf. het 'Delhi-belly' fenomeen). Het is ten zeerste aangeraden om enkel verpakt water te drinken en geen rauwe groenten te eten. Gefilterd water is ook te vermijden, zeker wanneer de kwaliteit van de filter moeilijk te controleren is. Men moet er zich ook van vergewissen of het gekookte of gebakken voedsel wel recentelijk genoeg gekookt of gebakken werd, en men kiest best de betere eetgelegenheden uit indien er keuze is. Voedsel op straat kopen en eten wordt ten stelligste afgeraden.

 
Inentingen

ZIe deze pagina

 
Bijzondere gezondheidsrisico's 

Luchtvervuiling is in vele steden in India, in New  Delhi in het bijzonder, uitgegroeid tot een groot probleem. Jonge kinderen, astmapatiënten en oudere personen kunnen hinder ondervinden bij langdurige buitenactiviteiten. Op deze website kunnen de luchtwaardes worden nagekeken.

Meerdere steden en regio’s in India worden sporadisch of permanent getroffen door malaria, dengue-koorts en/of andere virale ziektes zoals de chikungunya-koorts. Deze ziektes worden door muggen overgedragen. Men moet zich dus zeker beschermen tegen muggenbeten (met crème, een spray en/of een muggennet). Deze ziektes vormen een groot probleem tijdens de moessonperiode en de daarop volgende weken, wanneer zij kunnen uitgroeien tot epidemieën.

Malaria 

In alle gebieden in India, lager gelegen dan 2000 meter, komt malaria voor (1,3 miljoen gevallen gemeld in 2011 of 0,01% van de bevolking). Zowat 50% hiervan zijn vormen van de meest dodelijke variante, de cerebrale malaria (‘plasmodium falciparum’). In India vallen jaarlijks meer dan 1000 dodelijke slachtoffers, het merendeel in de noordoostelijke en centraal gelegen deelstaten Assam, Meghalaya, Odisha, West-Bengalen en Maharashtra.

Het is dan ook ten stelligste aan te raden om in die gebieden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen, ook voor korte verblijven. Andere preventieve middelen zijn anti-muggenspiralen of stekkers waar een muggenafwerend middel wordt in aangebracht. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts voor het afreizen u de meest aangewezen behandeling bepalen.

Denguekoorts 

Denguekoorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen, die vooral overdag en in de vooravond steken. Het risico is hoger tijdens het regenseizoen. Symptomen zijn hoge koorts, spier- en gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk en in sommige gevallen zelfs dodelijk kan zijn, is het belangrijk om bij de vaststelling van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product gebruiken, onder een muggennet slapen, lange kledij dragen). Dengue is in volle opmars in de tropen, en ook in India, met inbegrip van de steden en de hoofdstad Delhi. Preventie: neem schikkingen om muggenbeten tijdens de dag te voorkomen. Consulteer de tekst over dengue van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Chikungunya 

Chikungunya-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die overdag steken (vooral bij zonsopgang en zonsondergang), dit voornamelijk in het regenseizoen. Zowel de symptomen (hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en roodheid) als de voorzorgsmaatregelen (muggenwerende product, mugennetten, bij valavond lange kledij dragen) zijn gelijkaardig aan Denguekoorts. Er is geen specifieke behandeling, noch vaccin. Chikungunya komt voor zowel in de steden, ook in Delhi, als op het platteland. Consulteer de tekst betreffende chikungunya van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Zika

Het Zika-virus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Griep

Het aantal gevallen, ook deze met dodelijke afloop, van de seizoensgriep type H1N1 kent een snelle stijging sinds begin 2015. De Indiase deelstaten Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Telangana, Karnataka en Andhra Pradesh zijn het sterkst getroffen. In het algemeen is het aangeraden de basisvoorschriften in acht te nemen om besmetting te voorkomen. Indien U tot één van de risicogroepen behoort (zie hierwww.influenza.be), is het aan te raden uw huisarts te raadplegen om eventueel een griepvaccin te laten toedienen, dit bij voorkeur minstens één week voor het voorziene vertrek.

Reizigersdiarree

Diarree is een frequent probleem op reis. Drink geen kraantjeswater, ook niet om er de tanden mee te poetsen; vermijd ijsblokjes in dranken en ijsjes op straat; vermijd salades en rauwe groenten; was en ontsmet de handen.

In geval van diarree, uitdroging voorkomen door speciale zoutoplossingen (bij de apotheker verkrijgbaar) te drinken.

Zie ook ‘Reizigersdiarree’ in GEZOND OP REIS.