Reizen naar India: Reisadvies

Reist u naar India? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in India

Informatie over gezondheid en hygiëne in India.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.”

Kosten/infrastructuur medische verzorging 

Het is sterk aangeraden om een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering te nemen vóór het vertrek.

Goede medische verzorging in ziekenhuizen die aan de westerse standaarden voldoen, is enkel beschikbaar in Delhi, Mumbai, Bangalore en Chennai, hoewel er in vele kleinere steden wel goede kleine privéklinieken te vinden zijn en de dokters vaak goed geschoold zijn.

Veiligheid water en voedsel 

India staat bekend om het gebrek aan hygiëne wat water en voedsel betreft (cf. het 'Delhi-belly' fenomeen). Het is ten zeerste aangeraden om enkel verpakt water te drinken en geen rauwe groenten te eten. Gefilterd water is ook te vermijden, zeker wanneer de kwaliteit van de filter moeilijk te controleren is. Men moet er zich ook van vergewissen of het gekookte of gebakken voedsel wel recentelijk genoeg gekookt of gebakken werd, en men kiest best de betere eetgelegenheden uit indien er keuze is. Voedsel op straat kopen en eten wordt ten stelligste afgeraden.

Inentingen

Zie deze pagina

Bijzondere gezondheidsrisico's 

Extreme luchtvervuiling is in vele steden in India, in New Delhi in het bijzonder, uitgegroeid tot een ernstig gezondheidsprobleem. Jonge kinderen, astmapatiënten en oudere personen kunnen grote hinder ondervinden bij buitenactiviteiten. Op deze website kunnen de luchtwaardes worden nagekeken.

Meerdere steden en regio’s in India worden sporadisch of permanent getroffen door malaria, dengue en/of andere virale ziektes zoals de chikungunya-koorts. Deze ziektes worden door muggen overgedragen. Men moet zich dus zeker beschermen tegen muggenbeten (met crème, een spray en/of een muggennet). Deze ziektes vormen een groot probleem tijdens de moessonperiode en de daarop volgende weken, wanneer zij kunnen uitgroeien tot epidemieën.

Malaria 

In alle gebieden in India, lager gelegen dan 2000 meter, komt malaria voor. Zowat 50% hiervan zijn vormen van de meest dodelijke variant, de cerebrale malaria (‘plasmodium falciparum’). Hoewel de situatie de voorbije twintig jaar drastisch is verbeterd, vallen in India jaarlijks nog steeds meer dan 1000 dodelijke slachtoffers, het merendeel in de noordoostelijke en centraal gelegen deelstaten Assam, Meghalaya, Odisha, West-Bengalen en Maharashtra.

Het is dan ook ten stelligste aan te raden om in die gebieden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen, ook voor korte verblijven. Andere preventieve middelen zijn anti-muggenspiralen of stekkers waar een muggenwerend middel wordt in aangebracht. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts voor het afreizen u de meest aangewezen behandeling bepalen.

Dengue 

Dengue is een virale infectie die verspreid wordt door muggen, die vooral overdag en in de vooravond steken. Het risico is hoger tijdens het regenseizoen. Symptomen zijn hoge koorts, spier- en gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk en in sommige gevallen zelfs dodelijk kan zijn, is het belangrijk om bij de vaststelling van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product gebruiken, onder een muggennet slapen, lange kledij dragen). Dengue is in volle opmars in de tropen, en ook in India, met inbegrip van de steden en de hoofdstad Delhi. Preventie: neem schikkingen om muggenbeten tijdens de dag te voorkomen. Consulteer de tekst over dengue van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Chikungunya 

Chikungunya-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die overdag steken (vooral bij zonsopgang en zonsondergang), dit voornamelijk in het regenseizoen. Zowel de symptomen (hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en roodheid) als de voorzorgsmaatregelen (muggenwerend product, muggennetten, bij valavond lange kledij dragen) zijn gelijkaardig aan dengue. Er is geen specifieke behandeling, noch vaccin. Chikungunya komt voor zowel in de steden, ook in Delhi, als op het platteland. Consulteer de tekst over chikungunya van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Zika

Het Zika-virus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Griep

India kent jaarlijks twee ‘griepseizoenen’, van januari tot maart en van augustus tot oktober (net na het regenseizoen). Verschillende subtypes worden jaarlijks gedetecteerd en er vallen regelmatig (een beperkt aantal) dodelijke slachtoffers. In het algemeen is het aangeraden de basisvoorschriften in acht te nemen om besmetting te voorkomen. Indien u tot één van de risicogroepen behoort ), is het aan te raden uw huisarts te raadplegen om eventueel een griepvaccin te laten toedienen, dit bij voorkeur minstens één week voor het voorziene vertrek.

Reizigersdiarree

Diarree is een frequent probleem op reis in India. Drink geen kraantjeswater, ook niet om er de tanden mee te poetsen; vermijd ijsblokjes in dranken en ijsjes op straat; vermijd salades en rauwe groenten; was en ontsmet de handen.

In geval van diarree, kan u uitdroging voorkomen door speciale zoutoplossingen (bij de apotheker verkrijgbaar) te drinken.