Reizen naar Irak: Reisadvies

Reist u naar Irak? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Irak

Informatie over gezondheid en hygiëne in Irak.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.


Kosten/infrastructuur medische verzorging

De toestand is onzeker en onbetrouwbaar; de nodige infrastructuur en medicijnen zijn niet altijd overal voorradig. Sommige ziekenhuizen kampen ook met gebrekkige elektriciteit- en watervoorziening. De onveiligheid en de checkpoints kunnen op sommige plaatsen de toegang tot de ziekenhuizen bemoeilijken en zelfs onmogelijk maken. Het is belangrijk om een goede reisverzekering te hebben als u medisch geëvacueerd moeten worden.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen.


Veiligheid water en voedsel

Onzeker, behalve voor ingevoerde producten. De waterdistributie is door ontoereikende of vernielingen van infrastructuur op sommige plaatsen onzeker en niet steeds veilig. Drink steeds water uit flessen.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's

Men dient ermee rekening te houden dat er ter plaatse geen goede gezondheidszorg bestaat. Preventief dient men te waken over een goede hygiëne, gebruik van onbesmet water en veilig voedsel. Reizigers kunnen meer informatie inwinnen op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)