Reizen naar Iran: Reisadvies

Reist u naar Iran? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Iran

Praktische info over reizen in Iran.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Het is niet mogelijk debet- of kredietkaarten te gebruiken, noch om een overschrijving te doen vanaf of naar een Belgische bankrekening. Evenmin kan geld uit de automaat worden gehaald. Reizigers zullen voor alle betalingsverkeer over cash dienen te beschikken. De lokale munt RIAL kan enkel ter plaatse worden gekocht tegen vreemde valuta. De wisselmarkt is aan veel koersschommelingen en veranderende regelgeving onderhevig. Er zijn wisselkantoren in de grote steden en hotels. Wie zich richt tot illegale (straat)wisselaars riskeert strafrechtelijke gevolgen.

Iraniërs betalen met rial maar spreken en rekenen in toman, een oudere munteenheid. Het is aangewezen om na te vragen of een som toman dan wel rial betreft. Eén toman komt overeen met tien rial.

Reizen naar Afghanistan, Pakistan, Irak en India

Gezien de beperkende reisadviezen betreffende Afghanistan, Pakistan en Irak levert de Ambassade van België te Teheran geen aanbevelingsbrieven af om visa voor deze landen te verkrijgen. Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt. De grensgebieden met Afghanistan en Pakistan zijn absoluut te vermijden. Het is zonder meer onverantwoord in of door dit gebied te reizen. Daarom geeft de Belgische Ambassade in Teheran evenmin aanbevelingsbrieven af voor het verkrijgen van een visum voor India aan personen die over land, namelijk doorheen de Iraanse provincie Sistan-Baluchistan en Pakistan, naar India reizen.

Visum voor Iran 

Belgen die Iran wensen te bezoeken kunnen daarvoor een visumaanvraag indienen bij de Iraanse Ambassade in Brussel

Reizigers wordt aangeraden tijdig de visumaanvraag te doen. Men doet dit best één maand op voorhand. De reizigers wordt aangeraden de Iraanse visumsticker in het paspoort aandachtig te lezen wat betreft de geldigheidsduur van het visum. Indien het aantal verblijfsdagen wordt overtreden, kan de reiziger het land niet verlaten vooraleer een boete te hebben betaald (ongeveer 10 euro) per overschreden dag en na het vervullen van administratieve formaliteiten die meerdere dagen in beslag kunnen nemen. De Ambassade van België komt niet tussen op het gebied van de betaling van deze boete. Journalisten die in Iran een reportage wensen te maken moeten op de Iraanse ambassade in Brussel een persvisum vragen en geen toeristisch visum.

Er bestaat op de luchthaven van Teheran (Imam Khomeiny Airport) ook een systeem van “visa on arrival”. Dit systeem is uitsluitend bestemd voor toeristische visa maar de aflevering ervan is niet gegarandeerd. Belgische toeristen die van deze mogelijkheid willen genieten, moeten zich er van bewust zijn dat een visum nooit een recht is. Iemand die niet voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van dit visum bij aankomst wordt met de eerstvolgende vlucht teruggestuurd. Het wordt afgeraden zonder geldig visum richting Iran te vertrekken.

Het is niet mogelijk om een Iraans visum te verkrijgen met een paspoort waarin een Israëlisch visum is aangebracht.

Wie naar Iran reist of reisde, moet rekening houden met gevolgen voor toegang tot het grondgebied van de VS, waarvoor een visum vereist zal zijn en een ESTA niet langer volstaat.

 

Dubbele nationaliteit

De Iraanse autoriteiten erkennen de dubbele nationaliteit niet. Belgen die eveneens de Iraanse nationaliteit bezitten, dienen bij aankomst in Iran een Iraans paspoort voor te leggen. Wanneer ze dit niet kunnen, dan wordt hun Belgisch paspoort door de Iraanse autoriteiten in beslag genomen tot ze in het bezit zijn van een geldig Iraans paspoort. De procedure voor het bekomen van een nieuw Iraans paspoort kan enkele weken tot maanden in beslag nemen. Daarom raden we landgenoten aan die eveneens de Iraanse nationaliteit hebben en naar Iran komen, om voor het vertrek na te gaan en ervoor te zorgen dat ze over een Iraans paspoort beschikken dat geldig is gedurende de volledige duur van hun verblijf in Iran. Daarvoor kan men vooraf contact opnemen met de Iraanse Ambassade in België.

Ten slotte herinneren we u eraan dat binationalen die de leeftijd hebben om hun militaire dienstplicht te doen, aangemoedigd worden om zich voorafgaand aan hun reis op de hoogte te stellen van de huidige wetgeving.


Rijbewijs

Toeristen mogen hun Belgisch rijbewijs gebruiken. Zelf een auto besturen is echter sterk af te raden.


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering die zoveel mogelijk risico's dekt (medische bijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.


GSM en communicatiefaciliteiten

Iran heeft met een aantal Belgische gsm-providers roamingovereenkomsten gesloten. Het is bijgevolg mogelijk Belgische gsm's te gebruiken op Iraans grondgebied. We raden aan hierover vóór de afreis contact op te nemen met de Belgische provider.


Huisdieren

Het is af te raden met huisdieren naar Iran te reizen.


Consulaire bijstand

In het geval van betrokkenheid van de veiligheidsdiensten waarvan de activiteiten niet onder de reguliere rechtsregels vallen, kan de consulaire bescherming voor gearresteerde of gevangen Belgische onderdanen slechts in heel beperkte mate uitgeoefend worden.

De Iraanse autoriteiten verzetten zich tegen iedere vorm van consulaire bijstand aan bipatriden op hun grondgebied. Zij weigeren aldus ook alle informatie, communicatie, bezoek en andere interventies ten voordele van een Belgische onderdaan die ook de Iraanse nationaliteit bezit, meer bepaald in geval van arrestatie, aanhouding of betrokkenheid in een gerechtelijke procedure.

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen Belgen hulp vragen aan de Ambassade van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Iraniërs dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

Reizigers worden ten stelligste aangeraden hun persoonlijke gegevens, reisroute en de gegevens van hun contactpersoon in België aan de Belgische Ambassade in Teheran per fax (0098 21 223 91 160) of per e-mail over te maken.