Reizen naar Maleisië: Reisadvies

Reist u naar Maleisië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Maleisië

Informatie over de lokale wetgeving in Maleisië
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. Reizigers dienen de plaatselijke tradities en gebruiken in acht te nemen.

Tabak

Roken is in Maleisië niet verboden, maar de rookwetten kunnen van staat tot staat verschillen. De verkoop van de elektronische sigaret is bijvoorbeeld verboden in de staten Johor, Kedah, Kelantan, Negeri, Terengganu en Negeri Sembilan.

Drugs

Op de handel, het bezit en het gebruik van verdovende middelen staan zeer strenge straffen, in sommige gevallen zelfs de doodstraf. Reizigers moeten elk aanbod van dealers afslaan. Het is aangeraden zijn bagage goed in het oog te houden zodat er niets kan worden ingestopt. Neem zeker geen pakjes aan van onbekenden.

Het is ook aangeraden om waakzaam te zijn in bars en restaurants. Laat uw glas niet onbeheerd achter en accepteer nooit eten en drinken aangeboden door vreemden. Soms worden verdovende middelen toegediend zonder uw medeweten.

Seksualiteit en nachtleven

Als islamitisch land kent Maleisië heel wat taboes in verband met seksualiteit. Publiek vertoon van affectie is heel uitzonderlijk, maar wordt wel getolereerd bij buitenlanders. Homoseksualiteit is strafrechtelijk verboden, maar wordt in principe niet vervolgd. Prostitutie bestaat in bepaalde wijken van Kuala Lumpur en andere grootsteden, zelfs op straat. Zolang de openbare orde niet aangetast wordt, treedt de politie niet op. Er zijn wel politie-invallen in etablissementen in het nachtleven die het niet zo nauw nemen met de hygiëne, de vergunningen of die illegale buitenlanders of minderjarig personeel in dienst hebben. Het is dus beter zulke oorden te mijden.

Verschillende gevallen van overlijden en gezondheidsschade als gevolg van vergiftiging veroorzaakt door de consumptie van vervalste alcohol (nagemaakte alcohol) zijn gemeld. Het is daarom raadzaam om aandacht te schenken aan de oorsprong van de alcoholische producten die u nuttigt (de vermelding van de naam en het adres van de producent of importeur is in principe verplicht op de verpakking). Het is raadzaam om bars en restaurants te vermijden die alcohol verkopen zonder vergunning.

Fotografie

Foto's zijn in principe overal toegelaten, behalve op militaire terreinen. Het is soms ook verboden te fotograferen in openbare gebouwen (luchthavens, maar ook sommige shoppingcentra). Het is gebruikelijk en beleefd toelating te vragen van de plaatselijke bevolking alvorens een foto van hen te maken.

Zeden en gewoonten

In het algemeen is men in Maleisië preuts en eerder conservatief op het vlak van kleding. Dit geldt in het bijzonder voor de meer conservatieve staten in het oosten van het Maleisische schiereiland (Kelantan, Terengganu). In religieuze gebouwen moet men zich houden aan de geldende kledingsvoorschriften en het nodige respect tonen.

Varia

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Maleisië een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, dvd's, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, kan er beslag worden op gelegd en kan de reiziger een fikse boete krijgen gaande van 50 tot 20.000 euro.

Trekken in de jungle is zeer populair in Maleisië maar niet zonder risico. Jaarlijks lopen heel wat wandelaars verloren met vaak ernstige consequenties. Indien u van zin bent om een jungletrek te ondernemen, doe dan een beroep op een lokale gids en neem alle veiligheidsvoorschriften nauwgezet in acht. Ga in ieder geval nooit alleen op pad en breng vrienden / familie of parkopzichters op de hoogte van uw geplande route en verwachtte aankomsttijd. Zorg er eveneens voor dat u over de correcte kledij en benodigdheden beschikt (schoeisel, gps, voldoende drinkwater, etc.).