Reizen naar Nederland: Reisadvies

Reist u naar Nederland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Nederland

Informatie over gezondheid en hygiëne in Nederland.
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Coronavirus (COVID-19)

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
 • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
 • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

Apenpokken

Wereldwijd woedt in verschillende landen een apenpokkenuitbraak, die de WHO op 24 juli 2022 uitriep tot een internationale medische noodsituatie. Ook in Nederland zijn er meerdere besmettingen met het apenpokkenvirus.

De symptomen van de ziekte zijn algemeen onwelzijn, koorts, spierpijn, hoofdpijn en huidletsels. Indien u in contact bent geweest met een besmet persoon of symptomen ontwikkelt, contacteert u telefonisch een arts en volgt u de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Preventieve maatregelen zijn van groot belang.

Heb je vragen over Apenpokken in Nederland? Bel dan met +31887674020. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie over apenpokken vindt u bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de WHO.  


Kosten/infrastructuur medische verzorging

Het nationale noodnummer is 112. Voor niet-spoedeisende hulp is er het nationale politienummer 0900-8844.

Nederlandse huisartsen houden enkel consultaties tijdens de kantooruren en behandelen enkel hun ingeschreven patiënten. Als uw toestand toch een medisch bezoek vereist waarvoor u niet naar de spoedafdeling van een ziekenhuis hoeft te gaan, kunt u gebruik maken van de dienst HADOKS volgens beschikbaarheid en buiten de uren en in het weekend (huisartsendienst HADOKS: https://www.hadoks.nl/).

Vergeet niet uw Europese ziekteverzekeringskaart mee te nemen, alsook een degelijke reisapotheek.

 
Veiligheid water en voedsel

Er bestaat geen enkel verschil met België.

 
Inentingen en vaccins

Voor Nederland zijn geen vaccinaties vereist. In de zogenaamde Bijbelgordel (van Zeeland tot Overijssel) weigeren streng gereformeerde protestanten elke vaccinatie. Deze regio kende in 2013-2014 een uitbraak van de mazelen.

 
Bijzondere gezondheidsrisico's

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan een verblijf in Nederland.

 
Overzeese gebieden

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen: 
Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
 • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
 • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

 
Medische verzorging

De gezondheidszorg is doorgaans goed in ABC-BES, vooral in de privéziekenhuizen. Vóór de reis naar ABC-BES is het sterk aan te raden zich te verzekeren voor medische zorgen en repatriëring. Een degelijke reisapotheek is vereist.

Noodnummer medische spoeddienst Eerste Hulp :

 • Aruba: 911
 • Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius: 912

 
Veiligheid water en voedsel

Het kraanwater is voor de lokale bevolking geschikt voor consumptie. Voor de reiziger die geen risico wil nemen, is het veiliger zich tot gebotteld water te beperken.

De kwaliteit van de voedingsmiddelen is doorgaans goed.

 
Inentingen

Raadpleeg best 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Elke reiziger naar ABC-BES dient, ongeacht de duur en de omstandigheden, tegen Hepatitis A beschermd zijn.

Inenting tegen gele koorts is verplicht vanaf de leeftijd van 6 maanden voor reizigers die uit een land komen waar gele koorts kan voorkomen (hetgeen het geval is in bijna alle Zuid-Amerikaanse landen). Dan dient men het internationaal inentingsbewijs tegen gele koorts bij aankomst in ABC-BES te kunnen voorleggen.

 
Bijzondere gezondheidsrisico's

Chikunungunya

Sinds enkele jaren komt hier chikungunya voor. Er bestaat geen vaccin tegen. Alhoewel de ziekte zelden fataal is, kan men er meerdere maanden ernstig ziek van zijn. Het virus kan overgedragen worden door een muggenbeet. Men dient dus hiertoe preventieve maatregelen (bescherming tegen muggenbeten) te nemen.

Symptomen zijn koorts en hevige gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag.

Bij reizen van het avontuurlijke type in de concentratiegebieden of overnachtingen in primitieve omstandigheden, worden de volgende insectenwerende voorzorgsmaatregelen aanbevolen:

 • insectenwerende middelen (vb. DEET) aanbrengen overdag
 • onder een muggennet slapen, dat vooraf geïmpregneerd is met permethrine of deltamethrine


Dengue (knokkelkoorts)

Ook dengue kan voorkomen. Tegen dengue bestaat evenmin een vaccin. Aangezien de ziekte ook door muggen overgedragen wordt dient men dezelfde preventieve maatregelen te nemen als voor  chikungunya. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn, dient men bij de vaststelling van symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen.

 
Diarree (
buikloop)


Maatregelen ter preventie van diarree zoals handen wassen en ongebotteld drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs schadelijk zijn.

 
Gele koorts


De inenting tegen gele koorts is verplicht vanaf de leeftijd van 6 maanden voor reizigers die uit een land komen waar gele koorts kan voorkomen (hetgeen het geval is in bijna alle Zuid-Amerikaanse landen). In dat geval dient men het internationaal inentingsbewijs tegen gele koorts bij aankomst in ABC-BES te kunnen voorleggen.

 
Aids, Hepatitis A, B en C


Normale voorzorgsmaatregelen dienen gerespecteerd te worden.

 
Zika

In de meeste landen in Latijns-Amerika en de Caraïben wordt een snelle verspreiding van het zikavirus vastgesteld. Het virus wordt overgedragen door muggen die vooral overdag steken. Het virus veroorzaakt symptomen als koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijn, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenmelk die DEET bevat, door te slapen onder een muskietennet en kleren met lange mouwen en broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. In geval van symptomen gelijkaardig aan de reeds vermelde symptomen van het zikavirus , raden wij reizigers aan contact op te nemen met hun geneesheer.

Meer informatie is beschikbaar op de sites van de FOD Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie en van het Instituut voor Tropische Geneeskunde