Voorrechten en immuniteiten (P1)

Directie P1 zorgt voor het beheer van de betrekkingen tussen de Belgische Staat en de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties in België, met name inzake de voorrechten en immuniteiten.