Nationaliteit

  1. Laatst bijgewerkt op

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de van kracht zijnde wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit.

De Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.
Woont u in België, wend u tot uw gemeente voor alle algemene of persoonlijke vragen over nationaliteit. 

Verblijft u in het buitenland, wend u tot de bevoegde Belgische consulaat voor alle algemene of persoonlijke vragen over nationaliteit.