Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Toekenning van de Belgische nationaliteit voor 18 jaar

Op deze pagina vindt u alle informatie over de toekenning van de Belgische nationaliteit voor 18 jaar.
 1. Laatst bijgewerkt op

Een kind wordt van rechtswege Belg voor de leeftijd van 18 jaar wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden voldaan zijn of als gevolg van een handeling van de Belgische ouder.

Dit is de toekenning van de Belgische nationaliteit.

Er zijn meerdere mogelijkheden:

 

Geboren uit een Belgische ouder

Let op: uw afstamming tot de Belgische ouder (vader of moeder) moet in elk geval duidelijk vaststaan naar Belgisch recht.

In deze rubriek:

 • Ouder = vader of moeder
 • Adoptant = Adoptievader of adoptiemoeder


A. U bent geboren vóór 1 januari 1967


U bent Belg als:

 • U binnen het huwelijk geboren werd uit een Belgische vader. In dit geval bent u Belg vanaf de geboorte.
 • Of U buiten het huwelijk werd geboren en de ouder (vader of moeder) die u eerst erkende Belg was. In dit geval bent u Belg vanaf de erkenning. 


B. U bent geboren tussen 1 januari 1967 en 31 december 1984


U bent Belg als:

 • U voor 1 januari 1985 voldeed aan de voorwaarden die hierboven onder punt A worden opgesomd.
 • Of U sinds 1 januari 1985 beantwoordt aan de voorwaarden die hieronder onder punt C worden opgesomd. 


C. U bent geboren na 1 januari 1985


U bent Belg  als:

 • U in België geboren bent uit een Belgische ouder.
 • Of U in het buitenland geboren bent en uw Belgische ouder is geboren in België of in Belgisch Congo vóór 30 juni 1960 of in Rwanda of Burundi vóór 1 juli 1962.
 • Of U in het buitenland geboren bent en uw Belgische ouder in het buitenland geboren is en binnen een termijn van vijf jaar na uw geboorte een verklaring aflegt om u de Belgische nationaliteit toe te kennen. Deze verklaring, ook "toekenningsverklaring" genoemd, moet worden afgelegd op de Belgische consulaire beroepspost waar uw Belgische ouder ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland. Als hij of zij in België woont, moet uw ouder zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. U wordt Belg op de datum van de toekenningsverklaring.
 • Of U in het buitenland geboren bent en uw Belgische ouder in het buitenland geboren is en binnen de vijf jaar na uw geboorte geen toekenningsverklaring van de Belgische nationaliteit aflegt maar u tot de leeftijd van achttien jaar geen andere nationaliteit bezit. Indien u voor uw achttiende jaar toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest u automatisch de Belgische nationaliteit.
   

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 

Erkend worden door een Belg

Bij erkenning door een Belgische man of vrouw naar Belgisch recht kunt u, indien deze Belg was op het moment van uw geboorte, de Belgische nationaliteit verkrijgen vanaf de datum van de erkenning en onder dezelfde voorwaarden die vermeld worden in de rubriek Geboorte uit een Belgische ouder.

Als u echter erkend wordt na de leeftijd van 18 jaar wordt u geen Belg.


Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 

Geboren in België

U bent Belg als:

 • U in België geboren bent en u voor de leeftijd van 18 jaar of voor uw ontvoogding staatloos zou zijn indien u de Belgische nationaliteit niet bezat.
  Opgelet: als u geboren bent na 28 december 2006 geldt deze regel niet wanneer uw wettelijke vertegenwoordiger(s) voor u een andere nationaliteit kan verkrijgen door de nodige stappen te ondernemen bij de diplomatieke of consulaire overheden van het land van uw ouders of van één van hen. In dit geval verkrijgt u de Belgische nationaliteit niet zelfs al bezit u bij geboorte geen andere nationaliteit.
 • Of U in België geboren bent en u uw enige vreemde nationaliteit voor uw 18de jaar verliest.
 • Of U in België geboren bent uit een vreemde ouder die in België geboren is en die in de periode van tien jaar vóór uw geboorte minstens vijf jaar in België woonde.
 • Of U in België geboren bent en werd geadopteerd door een in België geboren vreemdeling die er zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaar vóór de dag waarop de adoptie uitwerking heeft. U wordt Belg op die dag, tenzij u op die dag al 18 jaar oud bent of al ontvoogd bent.
 • Of U in België geboren bent uit vreemde ouders of adoptanten geboren in het buitenland, op voorwaarde dat ze vóór uw twaalfde verjaardag een verklaring tot verzoek van toekenning van de Belgische nationaliteit afleggen. Zij moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de tien jaar vóór de verklaring en minstens één van hen moet op het ogenblik van de verklaring toegelaten of gemachtigd zijn tot een wettelijk verblijf van onbeperkte duur in België. Bovendien moet u sinds uw geboorte in België wonen. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van uw ouders of adoptanten in België kan de verklaring opnemen. De verklaring kan nooit opgesteld worden in een Belgische consulaire post in het buitenland. De verklaring moet worden voorgelegd aan het Parket van de procureur des Konings.  Pas na positief advies van het parket, stelt de gemeente een nationaliteitsakte op in de DABS (Databank Akten Burgerlijke Stand) op basis van deze verklaring en u wordt Belg op de datum van de nationaliteitsakte in de DABS.


Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

 

Geadopteerd worden door een Belg

U wordt Belg door adoptie als u nog geen 18 jaar oud bent of nog niet ontvoogd bent, op de dag dat de adoptie uitwerking heeft, als :

 • U in België geboren bent en geadopteerd werd door een Belg.
 • Of U in het buitenland geboren bent en geadopteerd werd door een Belg die geboren is in België of in Belgisch Congo vóór 30 juni 1960 of in Rwanda of Burundi vóór 1 juli 1962
 • Of U in het buitenland geboren bent en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg indien deze Belgische adoptant binnen een termijn van vijf jaar na de datum waarop de adoptie uitwerking heeft maar vóór uw 18de verjaardag een verklaring aflegt waarin hij of zij verzoekt aan u de Belgische nationaliteit toe te kennen. Deze verklaring, genoemd "toekenningsverklaring" moet worden afgelegd op de Belgisch consulaire beroepspost waarbij uw Belgische adoptant ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland. Als hij of zij in België woont, moet uw adoptant zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente.
 • Of U in het buitenland geboren werd en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg die binnen de vijf jaar na uw adoptie geen toekenningsverklaring heeft afgelegd en indien u vóór uw 18de jaar geen vreemde nationaliteit verkrijgt. Indien u vóór uw 18de jaar dan toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest u automatisch de Belgische. 

 
Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 

Samen met een ouder/adoptant Belg worden

Als u uw hoofdverblijfplaats in België heeft en één van uw ouders (vader of moeder) of adoptanten die over u het ouderlijk gezag uitoefenen, vrijwillig Belg wordt, dan verkrijgt u sinds 1 januari 2013 automatisch de Belgische nationaliteit door “gezamenlijk gevolg” op dezelfde datum indien u jonger dan 18 jaar en nog niet ontvoogd bent.


Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 • uw Belgische gemeente