Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Toekenning van de Belgische nationaliteit voor 18 jaar

Op deze pagina vindt u alle informatie over de toekenning van de Belgische nationaliteit voor 18 jaar.
 1. Laatst bijgewerkt op

Een kind wordt van rechtswege Belg voor de leeftijd van 18 jaar wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden voldaan zijn en eventueel als gevolg van een handeling van de Belgische ouder.

Dit is de toekenning van de Belgische nationaliteit.

Er zijn meerdere mogelijkheden:

1. Geboorte uit een Belgische ouder

Let op: uw afstamming tot de Belgische ouder (vader of moeder) moet in elk geval duidelijk vaststaan.
 

A. U bent geboren vóór 01.01.1967


U bent Belg als u:

 • Als wettig kind (binnen het huwelijk) geboren werd uit een Belgische vader. In dit geval bent u Belg vanaf geboorte.
 • Of als u buiten het huwelijk werd geboren en de ouder (vader of moeder) die u eerst erkende Belg was. In dit geval bent u Belg vanaf de erkenning.
   

B. U bent geboren tussen 01.01.1967 en 31.12.1984


U bent Belg indien:

 • u voor 01.01.1985 voldeed aan de voorwaarden die hierboven onder punt A worden opgesomd.
 • Of u bent Belg vanaf 01.01.1985 als u beantwoordt aan de voorwaarden hieronder opgesomd onder punt C.
   

C. U bent geboren na 01.01.1985


U bent Belg als u:

 • In België geboren bent uit een Belgische ouder (vader of moeder)
 • Of in het buitenland geboren bent EN:
 1. Uw Belgische ouder (vader of moeder) is geboren in België of in Belgisch Congo vóór 30 juni 1960 of in Rwanda of Burundi vóór 1 juli 1962.
 2. Of uw Belgische ouder (vader of moeder) is in het buitenland geboren en legt binnen een termijn van vijf jaar na uw geboorte een verklaring af, waarin hij of zij verzoekt aan u de Belgische nationaliteit toe te kennen. Deze verklaring, genoemd "toekenningsverklaring" moet worden afgelegd op de Belgische consulaire beroepspost waarbij uw Belgische ouder ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland. Als hij of zij in België woont, moet uw ouder zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. U wordt Belg op de datum van de toekenningsverklaring.
 3. Of uw Belgische ouder (vader of moeder) is in het buitenland geboren en legt binnen de vijf jaar na uw geboorte geen toekenningsverklaring van de Belgische nationaliteit af maar u krijgt voor uw achttiende jaar geen andere nationaliteit. Indien u voor uw achttiende jaar dan toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische.
   

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Nationaliteit
 • Belgische consulaire beroepspost van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • Uw Belgische gemeente

2. Erkenning door een Belg

Bij erkenning door een Belg naar Belgisch recht kunt u de Belgische nationaliteit verkrijgen vanaf de datum van de erkenning en onder de voorwaarden die vermeld worden in de rubriek "Geboorte uit een Belgische ouder".

Als u echter erkend wordt na de leeftijd van 18 jaar wordt u geen Belg.
 

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Nationaliteit
 • Belgische consulaire beroepspost van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • Uw Belgische gemeente

3. Geboorte in België

U bent Belg als u:

 • In België geboren is en u voor de leeftijd van 18 jaar of voor de ontvoogding staatloos zou zijn indien u de Belgische nationaliteit niet bezat. 
 • Opgelet: als u geboren bent na 26.12.2006 geldt deze regel niet wanneer uw wettelijke vertegenwoordiger voor u een andere nationaliteit kan verkrijgen door de nodige stappen te ondernemen bij de diplomatieke of consulaire overheden van het land van uw ouders of van één van hen. In dit geval verkrijgt u de Belgische nationaliteit niet zelfs al bezit u bij geboorte geen andere nationaliteit.
 • Of in België geboren is en u uw enige vreemde nationaliteit voor uw 18de jaar verliest.
 • Of in België geboren is uit een vreemde ouder die in België geboren is en die in de periode van tien jaar vóór uw geboorte minstens vijf jaar in België woonde.
 • Of in België geboren is en werd geadopteerd door een in België geboren vreemdeling die er zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaar vóór de dag waarop de adoptie uitwerking heeft. U wordt Belg op die dag, tenzij u op die dag al 18 jaar oud is of al ontvoogd is.
 • Of In België geboren is uit vreemde ouders of adoptanten geboren in het buitenland, op voorwaarde dat ze vóór uw twaalfde verjaardag een verklaring tot verzoek van toekenning van de Belgische nationaliteit afleggen. Zij moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de tien jaar vóór de verklaring en minstens één van hen moet op het ogenblik van de verklaring toegelaten of gemachtigd zijn tot een wettelijk verblijf van onbeperkte duur in België. Bovendien moet u sinds uw geboorte in België wonen. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van uw ouders of adoptanten in België kan de verklaring opnemen. De verklaring moet worden voorgelegd aan het Parket van de procureur des Konings en pas na zijn positief advies wordt ze ingeschreven in de registers. Op de datum van inschrijving wordt u Belg. De verklaring kan nooit op een Belgische consulaire post in het buitenland afgelegd worden.
   

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Nationaliteit
 • Belgische consulaire beroepspost van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • Uw Belgische gemeente

4. Minderjarig en geadopteerd

Bent u Belg door adoptie?

U wordt Belg als u nog geen 18 jaar oud bent of nog niet ontvoogd bent door adoptie, op de dag dat deze uitwerking heeft, als u:

 • in België geboren is en geadopteerd werd door een Belg.
 • Of in het buitenland geboren is en geadopteerd werd door een Belg die geboren is in België of in Belgisch Congo vóór 30.06.1960 of in Rwanda of Burundi vóór 01.07.1962
 • Of in het buitenland geboren is en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg indien deze Belgische adoptant binnen een termijn van vijf jaar na de datum waarop de adoptie uitwerking heeft maar vóór uw 18de verjaardag een verklaring aflegt waarin hij of zij verzoekt aan u de Belgische nationaliteit toe te kennen. Deze verklaring, genoemd "toekenningsverklaring" moet worden afgelegd op de Belgisch consulaire beroepspost waarbij uw Belgische adoptant ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland. Als hij of zij in België woont, moet uw adoptant zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. U wordt Belg op de datum van de verklaring.
 • Of in het buitenland geboren werd en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg die binnen de vijf jaar na uw adoptie geen toekenningsverklaring heeft afgelegd en indien u vóór uw 18de jaar geen vreemde nationaliteit verkrijgt. Indien u vóór uw 18de jaar dan toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische. 

 
Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Nationaliteit
 • Belgische consulaire beroepspost van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • Uw Belgische gemeente

5. Samen met een ouder/adoptant Belg worden

Sinds 1 januari 2013, en als u uw hoofdverblijfplaats heeft in België en één van uw ouders (vader of moeder) of adoptanten die over u het ouderlijk gezag uitoefenen, wordt vrijwillig Belg, dan verkrijgt u automatisch de Belgische nationaliteit door “gezamenlijk gevolg” op dezelfde datum indien u jonger dan 18 jaar en nog niet ontvoogd is.
 

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 • Uw Belgische gemeente