Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Verkrijging van de Belgische nationaliteit na 18 jaar

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkrijging van de Belgische nationaliteit na 18 jaar.
  1. Laatst bijgewerkt op

Vanaf 18 jaar kan een persoon op basis van een vrijwillige en persoonlijke aanvraag Belg worden.

Dit is de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Vanaf 1 januari 2013 kan de Belgische nationaliteit op 2 manieren worden verkregen: door nationaliteitsverklaring (verschillende mogelijkheden) en door naturalisatie. Elke procedure vereist specifieke voorwaarden. Het indienen van de aanvraag heeft niet de automatische verkrijging van de Belgische nationaliteit tot gevolg.

Bovendien kunnen, vanaf 1 januari 2013, enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf (met inschrijving in het bevolkingsregister) een aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit indienen.

U kunt zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente voor verdere informatie over de voorwaarden voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.