Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Verkrijging van de Belgische nationaliteit na 18 jaar

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkrijging van de Belgische nationaliteit na 18 jaar.
  1. Laatst bijgewerkt op

Vanaf 18 jaar kan een persoon op basis van een vrijwillige persoonlijke aanvraag Belg worden.

Dit is de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Vanaf 1 januari 2013 kunt u de Belgische nationaliteit verkrijgen door nationaliteitsverklaring (verschillende mogelijkheden) of door naturalisatie. Elke procedure is onderworpen aan specifieke voorwaarden. 

Het indienen van de aanvraag heeft niet de automatische verkrijging van de Belgische nationaliteit tot gevolg. Voor de nationaliteitsverklaring beslissen de parketten en rechtbanken. Voor naturalisatie verleent de Kamer van Volksvertegenwoordigers de Belgische nationaliteit.

Bovendien kunnen, vanaf 1 januari 2013, enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf (met inschrijving in het bevolkingsregister) een aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit indienen.


Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

  • de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente 

De FOD Buitenlandse Zaken grijpt niet in in deze procedures.