Notariële bevoegdheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

Bent u betrokken bij een nalatenschap of een erfenis?

Alle informatie vindt u op deze pagina.
  1. Laatst bijgewerkt op

De nalatenschap is het overgaan van het vermogen (bezittingen en schulden) van een overledene aan één of verschillende personen in leven.

De nalatenschap valt open in de woonplaats van de overledene.

De consulaire posten in het buitenland verstrekken geen informatie over de plaatselijke wetgeving betreffende de vereffening van nalatenschappen.

Zij treden evenmin op bij de eigenlijke vereffening van nalatenschappen.

De erfgenamen en de rechthebbenden evenals de mandatarissen, zoals advocaten en/of notarissen, testamentuitvoerders, enzovoort, die zij hebben aangesteld, dienen de gepaste maatregelen te nemen om hun belangen over erfenissen, in België of in het buitenland, te verdedigen.

De tussenkomst van de consulaire posten in het buitenland is hierbij beperkt tot:

  • het sturen van een lijst van lokale advocaten en/of notarissen, of van een lijst van autoriteiten die de Belgische erfgenamen wellicht kunnen bijstaan;
  • hun diensten verlenen om zo nodig de betrekkingen tussen de erfgenamen en de plaatselijke autoriteiten vlotter te laten verlopen.

Onze diensten kunnen geen erfgenamen in het buitenland opsporen!

Er worden geen adresopzoekingen in het kader van een opsporing van erfgenamen in het buitenland gedaan op verzoek van privépersonen (advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, enzovoort) of privé-instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, enzovoort).