Notariële bevoegdheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

Waar kan u een notariële akte laten verlijden?

Op deze pagina kan u lezen waar u een notariële akte laten kan verlijden.
  1. Laatst bijgewerkt op

Woont u als Belg in het buitenland, dan kunt u voor alle procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, nalatenschappen steeds terecht bij een ter plaatse bevoegde notaris, ambtenaar of instantie.

Op basis van  het beginsel van 'Belgisch belang' mogen de Belgische beroepsconsulaten buiten de Europese Unie notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België.

Woont u als Belg in een land buiten de Europese Unie, dan kunt u zich ook wenden tot de Belgische consulaire beroepspost op voorwaarde dat u in het consulaire bevolkingsregister van dat consulaat bent ingeschreven.

De Belgische beroepsconsul kan weigeren om op te treden als notaris als een juridische of feitelijke moeilijkheid hem daarvan weerhoudt.

In dat geval bespreekt u best met uw notaris in België welke alternatieven er zijn om de notariële (volmacht) akte op te maken.

Sinds 2020 is het ook mogelijk dat u een via een internetverbinding rechtstreeks met de notaris in België een digitale volmacht opmaakt.
 

Hoe worden de notariële akten in een Belgisch beroepsconsulaat verleden?


Voor de opmaak van een notariële akte door de consulaire beroepspost is er steeds een ontwerpakte van een Belgische notaris vereist !

Er bestaat bij de FOD Buitenlandse Zaken een gecentraliseerd systeem voor het ontvangen van ontwerpen van notariële akten.

Dat systeem stelt notarissen in staat om zowel hun ontwerpen van akten over te aken als hun praktische vragen te stellen.  Het staat borg voor een centraal beheer en een betere leesbaarheid van de procedures.
 

Één elektronisch adres: notaribox@diplobel.fed.be