Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Documenten in te vullen door kiezers met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u de in te vullen documenten voor kiezers met woonplaats buiten de Europese Unie (EU).
  1. Laatst bijgewerkt op

Formulier “registratie als kiezer met woonplaats buiten de Europese Unie”

 


Volmachtformulier


Dit formulier wordt ingevuld door de Belg die als stemwijze “bij volmacht in België” of “bij volmacht in de consulaire beroepspost” kiest. 

  • de persoonlijke gegevens overnemen zoals vermeld op het formulier “registratie als kiezer met woonplaats buiten de Europese Unie” (in hoofdletters) 
  • de gegevens (in hoofdletters) van de volmachtdrager invullen 
  • het formulier dateren en tekenen. 


Verklaring op erewoord 


Deze verklaring wordt ingevuld, in het uitzonderlijke geval, er geen bewijskrachtige stukken voorhanden zijn die de aanhechting tot een bepaalde gemeente aantonen. 

  • de persoonlijke gegevens overnemen zoals vermeld op het formulier “registratie als kiezer met woonplaats buiten de Europese Unie” (in hoofdletters). 
  • de gemeente van aanhechting (in hoofdletters) invullen. 
  • het formulier dateren en tekenen.