Reizen naar Colombia: Reisadvies

Reist u naar Colombia? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Colombia

Praktische info over reizen in Colombia.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. Er is geen visum vereist voor verblijven van minder dan 90 dagen. De immigratieambtenaar zal bij binnenkomst van het land bepalen hoe lang u mag blijven. Het is dus aangeraden om bij uw aankomst de reden en duur van uw verblijf in Colombia goed uit te leggen.

Een visum van 90 dagen kan, onder bepaalde voorwaarden, één keer met maximum 90 dagen verlengd worden. U dient zich hiervoor te wenden tot een kantoor van “Migracion Colombia”. In geen enkel geval kan de Ambassade tussenkomen voor een verlenging van een Colombiaans visum. In het geval dat u langer in Colombia verblijft dan wat toegelaten was door uw visum, zal u een boete aan de Colombiaanse autoriteiten moeten betalen, per overschreden dag. De ambassade komt hierin evenmin tussenbeide.

Voor meer inlichtingen omtrent visa en migratie kan
u de webpagina http://www.migracioncolombia.gov.co raadplegen.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is geldig en verplicht.

Betaalmiddelen

De lokale munt is de Colombiaanse peso (COP). Alle betalingen gebeuren in COP. Banken wisselen geen geld; er bestaan wisselkantoren (casa de cambio) waar u dollars of euro's kan wisselen.

VISA, Mastercard, American Express, Diners en Maestro worden bijna overal aanvaard. Maestro/Bancontact kan gebruikt worden om geld af te halen aan de bankautomaten, maar u moet voor uw vertrek uw financiële instelling verzoeken zowel de Maestro-functie als uw internationale kredietkaarten te activeren voor gebruik in Colombia.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de uw reisverzekering voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering mogelijk vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Voor het beoefenen van een gevaarlijke sport is een bijkomende specifieke verzekering nodig.

Zelfs met een reisverzekering zult u eventueel medische onkosten zelf moeten betalen of voorschieten. U zult pas na uw terugkeer in België terugbetaald worden door uw verzekeringsmaatschappij. Gelieve eerst uw verzekeringsmaatschappij te raadplegen en de gepaste procedure te volgen. 

GSM en communicatiefaciliteiten

In de steden en dorpen bestaat een goed netwerk van vaste telefoons, gsm en internet. In afgelegen streken zijn de communicatiemogelijkheden echter beperkt en is er geen dekking van het gsm-netwerk. Licht uw naasten in over uw reisroute en spreek af wanneer u met elkaar in contact treedt, om onnodige onrust te mijden.

Reizen met een minderjarige naar Colombia

gezelschap van slechts een ouder of van een derde persoon slechts vereist wanneer het kind zijn gewone verblijfplaats heeft in Colombia. Er wordt echter vastgesteld dat de immigratiediensten soms  eisen dat een ouderlijke toelating wordt voorgelegd, zelfs wanneer de minderjarige niet permanent in Colombia verblijft.

Het is daarom aangeraden om zich te voorzien van een toestemming om te reizen naar het buitenland, opgemaakt in het Spaans, waarop de handtekening van de andere ouder is gewettigd door het gemeentebestuur. De handtekening van de gemeentelijke ambtenaar dient voorzien van apostille voor gebruik van het document in Colombia.

Indien het minderjarige kind de Colombiaanse nationaliteit bezit (of meerdere nationaliteiten waaronder de Colombiaanse) is het aangeraden zich te wenden tot het Consulaat-generaal van Colombia in Brussel tot het bekomen van een Colombiaans formulier van toelating om te reizen.

Indien

  1. het minderjarige kind de Colombiaanse nationaliteit bezit (of meerdere nationaliteiten waaronder de Colombiaanse);
  2. in Colombia is geboren;
  3. minder dan 7 jaar oud is

is het tevens raadzaam een afschrift van de Colombiaanse geboorteakte van het kind bij te hebben

Indien de Colombiaanse geboorteakte beide ouders vermeldt en indien later het ouderlijke gezag of bewaarrecht per vonnis uitsluitend werd toevertrouwd aan een van de ouders is het eveneens aangeraden om een voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis bij te hebben. Indien het vonnis geveld werd buiten Colombia dient het afschrift voorzien van legalisatie of apostille naargelang het land waar het vonnis werd geveld en vergezeld van een eensluidend verklaarde vertaling. De vertaling dient eveneens voorzien van legalisatie of apostille.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen Belgen beroep doen op de ambassades en consulaten van België, waar zij hun familie in België kunnen opbellen. Die laatste kan hen dan ook geld overmaken. Maar eerst moeten de Belgen de lokale autoriteiten (bv.politie) of andere dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, Western Union, enz) raadplegen. Aan de consulaire bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen middelen verder kunnen.

Belgen die ook over de Colombiaanse nationaliteit beschikken, kunnen geen aanspraak maken op Belgische consulaire bijstand wanneer ze zich in Colombia bevinden.

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

Registreer uw volledige gegevens (gedetailleerde reisroute, reisverzekering, contactpersoon) op Travellers Online voor een betere dienstverlening ingeval van nood.