Vorming Niger: vrouwen moeten hun rol spelen in de samenleving

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Certificaatuitreiking

Enkele van de tevreden deelneemsters aan de vorming bij de uitreiking van het certificaat. © Egmont Institute

Met financiële steun van onze FOD organiseerde het Egmontinstituut een vorming voor 10 Nigerese vrouwen van het hoger kader van diverse ministeries. Zo zullen ze een nog sterker rolmodel kunnen zijn dat Nigerese vrouwen moet overtuigen uit hun comfortzone te stappen en hun doelen waar te maken.

De Sahel is een veelgeplaagde regio. Niet alleen slaat de klimaatverstoring er hard toe, er zijn ook diverse gewapende groeperingen actief die de regio willen destabiliseren.

België blijft overtuigd aan de zijde van de Sahellanden staan. Zo biedt ons land militaire samenwerking en ontwikkelingssamenwerking aan Niger, Mali en Burkina Faso. We bouwen ook mee aan de Grote Groene Muur.

In gesprek met minister Lahbib

In februari 2023 rondde België in Niger een vorming af van 10 Nigerese vrouwen die deel uitmaken van het hoger kader van diverse ministeries. Tot de deelneemsters behoorden onder anderen de adjunct-secretaris-generaal van het ministerie van Mijnen, de adjunct-directeur bij de nationale gendarmerie (ministerie van Defensie) en de nationale directeur van de milieu- en sociale inspecties (ministerie van Leefmilieu).

De dames volgden 5 modules van telkens 4 dagen, met name over leiderschap, analyse & evaluatie van het beleid, onderhandeling & bemiddeling, ethiek & integriteit en communicatie & pleidooi. Ze werden ook 5 halve dagen gecoacht door Nigerese coaches.

Via videoconferentie konden ze een informeel gesprek voeren van ongeveer een uur met 5 Belgische vrouwen in een leidersfunctie. Onder hen niemand minder dan minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en Heidy Rombouts, de directeur-generaal van ons departement ontwikkelingssamenwerking.

Beter omgaan met geschillen

De deelneemsters toonden zich uitermate tevreden. ‘De vorming was heel nuttig voor mijn persoonlijke ontwikkeling’, zegt Ramatou Bagoudou, hoofd administratieve zaken bij het ministerie voor Petroleum. ‘En ik beheers nu heel praktische tools zoals onderhandelen en spreken in publiek.’

Rayanatou Aboubacar Hamidou - directeur architectuur van het ministerie van Stadsplanning en Huisvesting - wijst erop dat alle modules haar leiderschap stevig hebben opgekrikt. ‘Ik weet nu beter hoe ik kan omgaan met geschillen bij mijn medewerkers’, vertelt ze. ‘Het is essentieel om onpartijdig te zijn en actief te luisteren alvorens te oordelen en een beslissing te nemen.’

De situatie van de vrouw is overal gelijkaardig

De vorming zal hun carrière zeker een boost geven. En de ambities zijn vaak niet min. ‘Minister worden of voorzitter van het parlement, waarom niet?’, zegt Bagoudou lachend. ‘Ik stel mijn doelstellingen en zet dan een stapje achteruit om die doelen te halen.’

Uit de onderhouden met de Belgische vrouwelijke leiders onthouden ze vooral dat de situatie van de vrouw in wezen overal zeer gelijkaardig is. Er blijkt een lange historische traditie te bestaan die vrijwel universeel is. ‘Overal moeten vrouwen aangemoedigd worden om uit hun comfortzone te stappen’, stelt Aboubacar vast. ‘Ze moeten de moed opbrengen om hun doelen te bereiken.’

‘Jullie kunnen dat evengoed’

Een dergelijke opleiding is meer dan nuttig én nodig. In Niger zijn er nog altijd veel meisjes die niet naar school gaan, gendergelijkheid is er nog een verre droom. ‘Er zijn nog te weinig vrouwen op posities met verantwoordelijkheid terwijl er nochtans wettelijke quota zijn’, zegt Aboubacar. ‘Maar de quota worden niet gerespecteerd. Kijk maar naar het parlement.’

De groep van 10 leidersvrouwen willen dan ook wat graag een rolmodel zijn voor de Nigerese meisjes en vrouwen en daar heeft de vorming sterk toe bijgedragen. Zij willen overtuigend de boodschap meegeven dat elke vrouw in Niger het ook kan maken. ‘Als wij dat konden realiseren, dan kunnen jullie dat evengoed.’

Gezamenlijk project

Ze vinden unaniem dat de vorming langer had mogen duren. De deelneemsters hebben alvast een gezamenlijk project uitgewerkt om de rol van vrouwelijke leiders – binnen de openbare diensten maar ook bij Defensie en Veiligheid – nog beter te valoriseren. De Belgische ambassadeur in Niger, Myriam Bacquelaine, is opgezet met het initiatief. ‘Ik wil hen op de residentie uitnodigen om hun groepsinitiatief te lanceren’, zegt ze. ‘En ik zou graag ook de 3-tal vrouwelijke ministers onder wiens voogdij ze werken, mee betrekken.’

Voor Bacquelaine zijn dergelijke vormingen essentieel. ‘Vrouwen maken meer dan de helft uit van alle samenlevingen. Ze mogen niet langer met gekruiste armen blijven zitten. Elke persoon moet zijn/haar rol kunnen spelen. Overigens, ook in België zijn er nog weinig vrouwelijke ambassadeurs. En vrouwen nemen echt niet de plaats in van de mannen, zoals ik soms hoor. Het zijn de mannen die al generaties lang de posities innemen die aan vrouwen toekomen.’

Het Egmontinstituut organiseerde de opleiding, het budget was afkomstig van de budgetlijn ‘imagoversterking van België’ van de FOD Buitenlandse Zaken. Omwille van het succes van het pilootproject in Niger wordt er gewerkt aan een nieuwe vorming, mogelijk in Senegal.