Internationale organisaties

In deze rubriek vindt u informatie over de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Europese Unie (EU).

Verenigde Naties (VN)

De Verenigde Naties, en de Veiligheidsraad in het bijzonder, spelen een beslissende rol bij de bevordering van de internationale vrede en de veiligheid. Een van de hoofddoelen van het Belgische buitenlandbeleid is om die rol van de organisatie te versterken.
  1. Laatst bijgewerkt op

De bekendste bijdragen van de Verenigde Naties aan de vrijwaring van vrede en veiligheid zijn ongetwijfeld de vredeshandhavingsoperaties en de politieke missies. Even belangrijk zijn conflictpreventie, vredesopbouw en institutionele opbouw na een conflict. Die taken vallen met name onder de bevoegdheid van de UN Peacebuilding Commission, die in 2005 werd opgericht om landen die uit een conflict komen te begeleiden bij hun politieke en economische heropbouw en om zo te vermijden dat ze in conflict hervallen. Het Organisatorisch Comité van dit intergouvernementeel orgaan bestaat uit 31 landen, inclusief de belangrijkste financiële bijdragers en troepenleveranciers. België was hiervan lid tijdens de periode 2017-2018. Daarnaast is ons land ook lid van de landenspecifieke vergaderingen (country-specific configurations) voor Burundi (sinds 2006) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (sinds 2008). Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek was België tussen 2008 en 2011 voorzitter van de vergadering.

De bevordering van vrede en veiligheid vereist velerlei en multidimensionale maatregelen op tal van gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de strijd tegen terrorisme, het lot van kinderen in gewapende conflicten en non-proliferatie en ontwapening. Wat dat laatste betreft hecht België bijzonder belang aan een effectief optreden van de VN om de dreiging van antipersoonsmijnen, clusterbommen en explosieve oorlogsresten aan te pakken. De VN heeft ook een rol te spelen in het bestrijden van de illegale wapenhandel, die wereldwijd conflicten aanwakkert. Vredeshandhavingsoperaties en gespecialiseerde organen moeten het mandaat te krijgen om die bedreigingen te bestrijden.