Subsidiëring voor vredesopbouw

 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Fondsenwervingscampagne Vredesopbouw 2022

Het budget Vredesopbouw 2022 is uitgeput. Er worden geen nieuwe projectvoorstellen in aanmerking genomen. De richtlijnen voor 2023 worden binnenkort gepubliceerd.

Algemeen beleid

De Belgische financiering voor vredesopbouw ondersteunt het buitenlands beleid van België, dat zelf binnen internationaal erkende kaders valt. Deze omvatten de "Globale Strategie voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie", het "Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030" en de "Vredesopbouw en handhaving van de vrede"-agenda van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

België wil zo bijdragen tot de opbouw van duurzame vredessituaties, met name door de oorzaken van instabiliteit aan te pakken, door bij te dragen tot het voorkomen, bemiddelen en oplossen van geschillen, door de gevolgen van conflicten te verhelpen of door inspanningen te ondersteunen om mogelijke terugval te voorkomen in crisismodus.
 

De prioriteiten van België voor 2022 op het gebied van vredesopbouw

In 2022 geven we voorkeur aan de volgende thematische en geografische prioriteiten. Ze kunnen cumulatief zijn.


Thematische prioriteiten

De volgende thema's worden als prioriteit beschouwd:

 • conflictpreventie door tijdige acties bevorderen, vooral acties die gericht zijn op bemiddeling en de rol van vrouwen in vrede en veiligheid.
 • burgers, vooral kinderen beschermen, centraal bij elke inspanning om de vrede te consolideren en in stand te houden.
 • mensenrechten bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot vrouwen en kinderen, de eerbiediging van de democratische beginselen en steun voor de beginselen van de rechtsstaat.
 • antipersoonsmijnen en illegale stromen van handvuurwapens en lichte wapens uitbannen, evenals, in het algemeen, campagnes tegen het onevenredige gebruik van wapens in strijd met het humanitair recht en campagnes voor ontwapening.
 • strijden tegen straffeloosheid, in het bijzonder bij massale wreedheden, met bijzondere aandacht voor het lot van de slachtoffers.
 • inspanningen steunen om de effecten van klimaatverandering op de veiligheid van mensen, met name de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, te verzachten.


Geografische prioriteiten

De volgende regio's worden als prioriteit beschouwd:

 • de regio's opgenomen in de “Globale Aanpak” in overeenstemming met het besluit van de Belgische regering van 20 juli 2017. Momenteel zijn dit de G5 Sahellanden (Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad), Irak en Syrië.
 • het gebied van de Grote Meren, bestaande uit de 12 lidstaten van de Internationale Conferentie van de Grote Meren.
 • de regio’s die grenzen aan de bovengenoemde prioritaire gebieden en die voor hen van bijzonder belang zijn, kunnen, indien toepasselijk, ook in aanmerking worden genomen.
 • bij wijze van uitzondering zullen we projecten onderzoeken die in andere regio's van de wereld worden uitgevoerd, voor zover de projecten overeenkomen met de thematische prioriteiten en dat ze met een stevige motivatie worden ingediend.

Concreet moeten in 2022 projectvoorstellen binnen deze thematische en geografische prioriteiten vallen om in overweging te worden genomen.

Wij nodigen u uit om de richtlijnen (zie apart document) en hun bijlagen (waaronder het verplichte sjabloon voor het indienen van een projectvoorstel, de sjablonen voor tussentijdse- en eindverslaggeving en een sjabloon voor de schuldvorderingte lezen en toe te passen. Deze richtlijnen bevatten ook meer conceptuele en procedurele informatie.

Als "Uniek Loket" is de dienst S&C-Vredesopbouw als enige verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken van projectvoorstellen.

Alleen projectvoorstellen die naar S&C-CP naar het e-mailadres Peacebuilding@diplobel.fed.be worden gestuurd, worden in behandeling genomen, ongeacht hun herkomst, zoals onze diplomatieke posten, de diensten van de administratie of de strategische cel Buitenlandse Zaken. Ook is S&C-CP het aanspreekpunt voor het verloop van de gehele procedure.

Voor 2022 zullen de voorstellen de volgende modaliteiten volgen:

 • De budgetten van de voorstellen kunnen worden opgenomen in een bereik van minimaal 250.000 euro tot maximaal 500.000 euro met een ideale waarde van ongeveer 350.000 euro. Elk voorstel dat het bereik niet respecteert, wordt afgewezen.
 • De uitvoeringstermijn kan variëren van enkele maanden tot maximaal 36 maanden.
 • Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend. Om een ​​beslissing voor het einde van het jaar mogelijk te maken, dien je je voorstel idealiter in tijdens het eerste semester, om het onderzoek en de raadplegingen te laten verlopen volgens de regels die in de richtlijnen zijn vastgelegd.