Conferentie over de toekomst van Europa

  1. Laatst bijgewerkt op

In het kort

De conferentie over de toekomst van Europa is een door burgers aangestuurde reeks debatten en discussies, waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen en mee kunnen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst. Deze conferentie is uniek in haar soort: grootschalig, Pan-Europees en democratisch. Ze biedt een nieuw forum voor open, inclusief en transparant overleg met de burgers over een aantal belangrijke prioriteiten en uitdagingen.

De Conferentie over de toekomst van Europa steunt op een mix van online- en offline-evenementen, georganiseerd door de Europese instellingen, nationale, regionale en lokale autoriteiten, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en burgers, waarvan de resultaten worden verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd op het meertalig digitaal platform. Het digitaal platform geeft de mogelijkheid aan deelnemers om met elkaar in dialoog te gaan en hun voorstellen met andere burgers uit alle lidstaten te bespreken, in de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking via het platform hun toekomst helpen vormgeven.

Een centraal onderdeel van de conferentie zijn de Europese en nationale burgerpanels, waarbij de 9 thema's van de conferentie worden besproken. Voor de Europese burgerpanels werden er op Europees niveau 800 willekeurig geselecteerde burgers geselecteerd, die representatief zijn voor de sociologische diversiteit van de Europese Unie. Elke Europees burgerpanel bestaat uit 200 burgers van de 800 die tijdens de overlegsessies ideeën en aanbevelingen formuleren die als input dienen voor de algemene beraadslagingen van de conferentie, met name voor de plenaire vergaderingen van de conferentie, en uiteindelijk voor het verslag over de eindresultaten.