Coördinatie van Europese Zaken

Het Europese beleid van België wordt bepaald op de meer dan 545 jaarlijkse coördinatievergaderingen die de DGE met de federale departementen, de Gemeenschappen en de Gewesten houdt. Bedoeling? Tot een consensus komen en België met één stem laten spreken in Europa. De DGE onderhoudt ook talrijke contacten met buitenlandse gesprekpartners op Europees niveau. Ze luistert naar de vragen van burgers over Europa en biedt verschillende diensten en specifieke opleidingen aan en zet gerichte communicatieactiviteiten op.