Nieuws

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Het jaarverslag van de Bijzondere Evaluator gaat in op uitdagingen voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, die sterk beïnvloed zijn door de context van de pandemie

“De enige weg die hoop biedt op een betere toekomst voor de hele mensheid is die van samenwerking en partnerschap”, dixit Kofi Annan.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Evaluatie in tijden van Corona

De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking publiceerde in maart 2021 haar jaarverslag over 2020 ‘Evaluaties in tijden van corona – Uitdagingen in een veranderende wereld’. De Covid-19-pandemie bedreigt de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en heeft gevolgen voor de hele Belgische Ontwikkelingssamenwerking, inclusief de evaluatie van deze samenwerkingsvormen.

Cécilia De Decker, Bijzondere Evaluator, verklaarde het volgende: “In deze context moeten wij ons aanpassen. Meer dan ooit moeten de internationale gemeenschap en de ontwikkelingsactoren samenwerken om resultaten te boeken. En meer dan ooit zijn solidariteit, innovatie en samenwerking nodig. Het is binnen deze dynamiek dat het werk van de Dienst Bijzondere Evaluatie past. Zij past zich aan de nieuwe context aan en streeft ernaar betrouwbare gegevens te verstrekken aan de actoren van de internationale samenwerking. Haar rol bestaat er in te leren van de initiatieven die in de ontwikkelingslanden worden uitgevoerd.”

Het doel van dit jaarrapport is om verslag uit te brengen over het gebruik van overheidsmiddelen voor ontwikkelingssamenwerking en lessen te trekken over wat goed werkt en wat niet, en waarom.

Digitalisering en waardig werk

Het is bekend dat de pandemie wereldwijd heeft bijgedragen tot de versnelling van digitalisering. Daarom werden de Belgische strategie en de interventies van ‘Digital for Development (D4D)’ in dit verslag geëvalueerd. De digitale transformatie en de potentiële digitale kloof tussen verschillende groepen zijn niet zonder risico's en duurzaamheidsproblemen. Uit het verslag blijkt dat sommige projecten er beter dan andere in geslaagd zijn op deze risico's te anticiperen om ze duurzaam, d.w.z. levensvatbaar op langere termijn, te maken.

Een ander besproken thema was waardig werk en de samenwerking van verschillende Belgische actoren, waaronder vakbonden en NGO's, om dit thema in de partnerlanden te ondersteunen, door middel van een gemeenschappelijk strategisch kader. De maatregelen en de context van de pandemie hebben in de meeste landen gevolgen gehad voor de arbeidsomstandigheden en de toegang tot werk voor de meest kwetsbaren.

De Verenigde Naties roepen op tot steun voor waardig werk, aangezien economisch herstel hand in hand moet gaan met sociale rechtvaardigheid. De Belgische actoren van het gemeenschappelijk strategisch kader hebben in deze zin terecht hun krachten gebundeld om antwoorden te geven en aanpassingen aan te brengen in hun acties. 

Andere evaluaties

Naast haar eigen evaluaties, biedt DBE opvolging en ondersteuning aan andere evaluaties. In 2020 werkte ze samen met onder andere de federaties van niet-gouvernementele actoren (ngo-federatie, ACODEV, Fiabel), BIO (de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden), Enabel en de Europese Commissie.

De evaluatie van het Trust Fund for Africa werd opgevolgd in samenwerking met de Speciale Gezant Asiel en Migratie. Daarnaast maakt DBE deel uit van MOPAN (Multilateral Organisational Performance Assesment Network), een netwerk van 19 landen dat multilaterale organisaties beoordeelt op hun doeltreffendheid.

Bovendien zorgt DBE ervoor dat de betrokken actoren gevolg geven aan de aanbevelingen die in eerdere evaluaties zijn gedaan, wat door de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC) van de OESO als een goede praktijk wordt beschouwd.