Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van de Belgische burgers in het kader van de Brexit

 

Click here if you are a British national who resides in Belgium under a special identity card from the Protocol Directorate

 
Op 15 januari en op 12 maart 2019 verwierp het Britse parlement het ontwerp van terugtrekkingsakkoord dat met de EU onderhandeld werd. Deze verwerping betekent niet noodzakelijkerwijs een harde Brexit, zonder overeenkomst ("no-deal"). In dit stadium blijven alle scenario's mogelijk.

Ondertussen werd besloten om de datum van uittrede uit te stellen tot 12 april 2019, indien het terugtrekkingsakkoord niet goedgekeurd wordt door het Britse Parlement (no deal scenario) en tot 22 mei 2019 indien er wel een goedkeuring komt (deal scenario).

Gelet op de huidige onzekerheden rond de Brexit en de onmogelijkheid om in dit stadium te weten welk scenario van toepassing zal zijn, is het mogelijk dat de informatie op deze website in functie van de politieke gebeurtenissen zal evolueren. Deze informatie is geen juridisch advies, iets dat noch de FOD Buitenlandse Zaken, noch de Belgische ambassade in Londen kunnen verstrekken.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat in geval van 'no-deal', elke beslissing met betrekking tot de rechten van de Belgen om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, er zich te vestigen of er te verblijven onder de exclusieve bevoegdheid van de Britse overheid zal vallen.