Brexit: onthaalpagina

 

Inleiding

In een referendum op 23 juni 2016 koos een meerderheid van de Britse kiezers er voor om het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) te laten stappen. De EU en het VK sloten daarover een terugtrekkingsverdrag dat in werking trad op 1 februari 2020. Sindsdien is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer van de EU. Het verdrag startte evenwel een overgangsperiode die duurde tot en met 31 december 2020. Gedurende deze periode bleven de EU-regels in de verhouding tussen de EU en het VK gelden en onderhandelden de EU en het VK verder over een nieuw regelgevend kader voor hun betrekkingen na 1 januari 2021.

De onderhandelaars van de Europese Commissie en de Britse regering bereikten op 24 december 2020 een overeenkomst over een verdrag. Zo voorziet het nieuwe handels- en samenwerkingsverdrag in een regeling voor handel in goederen en diensten, transport, energie, en investeringen, maar ook voor samenwerking op het vlak van politie en gerecht, sociale zekerheid, volksgezondheid en cyberveiligheid. Het VK zal nog deelnemen aan bepaalde samenwerkingsprogramma’s van de EU, maar bv. niet aan het gekende Erasmusprogramma voor uitwisseling van studenten. Het verdrag werd op 30 december 2020 ondertekend door de Voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen, de Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel voor de EU en de Britse Premier Boris Johnson voor het VK.

Dit verdrag kon niet tijdig geratificeerd worden omdat er slechts vlak voor het einde van de overgangsperiode een overeenkomst over werd bereikt. Dit zou in principe geleid hebben tot een korte periode van no deal scenario na 1 januari. Om zo’n drastische cesuur in de betrekkingen tussen de EU en het VK op 1 januari 2021 te vermijden, gingen beide zijdes akkoord met een voorlopige  toepassing van het verdrag. Inmiddels werd het geratificeerd en trad het officieel in werking op 1 mei 2021.

Hoe dan ook maakt het VK sinds 1 januari 2021 niet langer deel uit van de Europese interne markt en de douane-unie. Ondanks het nieuwe verdrag brengt dit belemmeringen met zich mee voor het verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen het VK en de EU. Zowel personen als bedrijven dienen zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit.

 
Voor bedrijven

 1. U bent een Belgisch bedrijf dat zich wenst te informeren omtrent de EU-regels die sinds 1 januari 2021 van toepassing zijn op handel met het VK. U kan daartoe nuttige richtlijnen vinden op de website van de FOD Economie. Bovendien kan u daarvoor specifieke technische mededelingen (‘readiness notices’) van de Europese Commissie raadplegen (link). Deze bronnen zetten uiteen welke concrete wijzigingen van toepassing zijn nu het VK niet langer deel uitmaakt van de interne markt en douane-unie en welke voorbereidingen dit vergt. Deze bronnen moeten in samenhang gelezen worden met het handels- en samenwerkingsverdrag
   
 2. U bent een Belgisch bedrijf dat zich wenst te informeren omtrent de Britse regels die sinds 1 januari 2021 van toepassing zijn op handel met de EU. U kan daartoe nuttige richtlijnen vinden op de volgende link alsook de website van de Britse overheid. Deze bronnen moeten in samenhang gelezen worden met het nieuwe handels- en samenwerkingsverdrag.
   
 3. U bent een buitenlands bedrijf dat informatie wenst over de procedures, controles, het beheer en verkeersstromen in/naar Belgische zeehavens die sinds 1 januari 2021 van toepassing zijn. U kan daartoe een nuttig overzicht met relevante links vinden.    

 
Voor personen

 1. U bent Belg die reeds vóór of ten laatste op 31 december 2020 een verblijf aanving in het Verenigd Koninkrijk (link).
   
 2. U bent Belg en wenst zich te informeren over een verblijf in het Verenigd Koninkrijk aangevangen vanaf of na 1 januari 2021 (link).
   
 3. U bent Belg en wilt in het Verenigd Koninkrijk studeren of er voor een korte periode heen reizen. Houd rekening met de sinds 1 januari 2021 aangepaste reisadviezen voor reizen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (link). 
   
 4. U bent Brit die reeds vóór of ten laatste op 31 december 2020 een verblijf aanving in België (link).
   
 5. U bent Brit en wenst zich te informeren over een verblijf in België aangevangen vanaf of na 1 januari 2021 (link).
   
 6. U bent Brit of u verblijft in het VK en wilt voor een korte periode naar België reizen (link). Houd rekening met de sinds 1 januari 2021 aangepaste reisadviezen voor reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU (link).
   
 7. U bent Britse grensarbeider (link) en wenst u in orde te stellen met de sinds 1 januari 2021 geldende Belgische regels.

 
Nuttige links naar andere informatiebronnen

Alle Belgische overheidsdiensten zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de Brexit-gerelateerde voorbereidingen en bestuurshandelingen die zij in hun respectieve bevoegdheidsdomeinen treffen. In die optiek vindt u hieronder een overzicht van nuttige links en informatiebronnen.

 

Europe Direct Contact Center

EU helplijn voor toelichting bij EU-regels in het bijzonder de readiness-notices

webform

00 800 6 7 8 9 10 11 (Brexit)

Portaalsite Kanselarij Eerste Minister

Algemeen portaal met verwijzingen naar relevante informatiebronnen bij Belgische overheidsdiensten

website

 

FOD Economie

Handels-economische kwesties

website

0800 120 33
info.eco@economie.fgov.be (algemeen)

FOD Financiën (douane en accijnzen)

Procedures omtrent douaneaccijnzen

website

02 575 55 55 (Brexit)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Sanitaire en fytosanitaire procedures inzake vervoer van dieren, planten, producen van dierlijke of plantaardige oorsprong, voeding, en overbrengen van gezelschapsdieren

website

 

02 211 98 98 (Brexit)
brexit@favv.be

Dienst Vreemdelingenzaken

Britten in België

website

02 793 80 00
infodesk@ibz.fgov.be (algemeen)

FOD WASO

Werk-gerelateerde vragen

website

 

informatie@werk.belgie.be (algemeen)

FOD Sociale Zekerheid

Sociale zekerheids-gerelateerde vragen

website

 

02 545 50 70 (algemeen)
international@minsoc.fed.be

 

FOD Mobiliteit

Transport-gerelateerde vragen

website

 

Protocol bij de FOD Buitenlandse Zaken

Vragen van Britten omtrent hun speciaal internationaal verblijfsstatuut in België

website

 

Noodnummer Belgische ambassade in Londen

Belgen in nood in het Verenigd Koninkrijk

website

+44 (0)7423001276
London.Brexit@diplobel.fed.be

Noodnummer Belgische ambassade in Frankrijk

Belgen in nood in Frankrijk

website

+33 6 84 53 19 44 (Parijs)
+33 6 11 13 02 21 (Marseille)