Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

 

Click here if you are a British national who resides in Belgium under a special identity card from the Protocol Directorate

 

Op 17 oktober 2019 sloten de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een nieuw akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het gaat in hoofdzaak over dezelfde tekst die de vorige Britse regering reeds met de EU onderhandelde. Er werden enkel wijzigingen aangebracht aan (1) het Protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland (backstop-kwestie) en (2) de (niet-bindende) politieke verklaring over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Het Britse parlement heeft het terugtrekkingsakkoord reeds goedgekeurd, waardoor alles nu juridisch en praktisch gezien in orde is voor een ordentelijke terugtrekking van het UK uit de EU op 1 februari 2020. Het Europees Parlement en de Raad van Europese Unie dienen deze week nog hun formele goedkeuring te verlenen, maar hier worden geen problemen verwacht.

Op 1 februari 2020 start de overgangsperiode en deze loopt normaal gezien tot 31 december 2020. De overgangsperiode kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Tijdens deze periode blijft het Verenigd Koninkrijk gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen hun leven gewoon verderzetten zoals voorheen. Zij kunnen reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze periode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. De FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.