Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

 

Click here if you are a British national who resides in Belgium under a special identity card from the Protocol Directorate

 

Op 17 oktober 2019 sloten de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een nieuw akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het gaat in hoofdzaak over dezelfde tekst die de vorige Britse regering reeds met de EU onderhandelde. Er werden enkel wijzigingen aangebracht aan (1) het Protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland (backstop-kwestie) en (2) de (niet-bindende) politieke verklaring over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Als gevolg van deze ontwikkelingen en gezien de tijd die de Britse en Europese parlementen nodig hebben om het akkoord goed te keuren, kreeg het Verenigd Koninkrijk een nieuw uitstel tot 31 januari 2020. De Brexit wordt dus mogelijk uitgesteld tot 31 januari 2020. Als beide partijen het terugtrekkingsakkoord tegen eind 2019 goedkeuren, kan het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten op de eerste dag van de maand die volgt op deze bekrachtiging: 1 december 2019 in geval van bekrachtiging in november of 1 januari 2020 in geval van bekrachtiging in december. Ter vereenvoudiging wordt in deze Q&A steeds verwezen naar de datum van 31 januari 2020.

Ondanks het nieuwe akkoord kan een "no deal" niet worden uitgesloten. Door het nieuwe uitstel is een dergelijk scenario echter niet voor 31 januari 2020 mogelijk.

Gezien de huidige onzekerheid rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. De FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat in geval van een no deal elke beslissing over de rechten van Belgen om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, zich daar te vestigen of te verblijven, onder de exclusieve bevoegdheid van de Britse autoriteiten valt.