Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Interlandelijke adoptie

Op deze pagina vindt u alle informatie over interlandelijke adoptie.
 1. Laatst bijgewerkt op

Een interlandelijke adoptie is een adoptie waarbij het geadopteerde of nog te adopteren kind wordt overgebracht naar een ander land dan het land van zijn gewone verblijfplaats. Meestal is dat van een vreemd land naar België omdat de Belgische (of vreemde) adoptieouders in België wonen.

Een buitenlandse adoptie is een adoptie waarbij de adoptie reeds volledig tot stand is gekomen in het buitenland. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen adopties die werden uitgesproken in een land dat partij is bij het Verdrag van Den Haag en adopties in landen die daar geen partij bij zijn.


Wat zijn de voorwaarden en wat is de procedure?


In België is de interlandelijke adoptie een materie die behoort tot de bevoegdheid van zowel de Federale Overheid (Federale Overheidsdienst Justitie) als van de Gemeenschappen.

Als u Belg of vreemdeling bent en in België woont, dan moet u zich voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland wenden tot een van de volgende centrale Autoriteiten:

Federale Centrale Autoriteit (FOD Justitie)
Dienst Internationale Adoptie
Directoraat-Generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115  
1000 Brussel
Tel: 02/542.71.61
Fax: 02/542.7056
adoption.int.adoptie@just.fgov.be

De Centrale Autoriteiten van de Gemeenschappen

 • Vlaamse Gemeenschap
  Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie  (VCA)
  Kind en Gezin
  Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel
  Tel.: 02/533.14.76 of 77
  Fax: 02/544.02.90
  adoptie@kindengezin.be
   
 • Communauté française
  Autorité Centrale Communautaire  (ACC)
  Service de l’adoption
  Direction générale de l’aide à la jeunesse
  Ministère de la Communauté française
  Boulevard Léopold II   44
  1080 Bruxelles
  Tel.: 02/413.41.35
  Fax: 02/413.21.39
  adoptions@cfwb.be
   
 • Deutschsprachige Gemeinschaft
  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
  Zentrale Behörde der Gemeinschaft für Adoption (ZBGA)
  ​Aachener Straße 62 - 4700 Eupen
  Tel: 087 596 448
  zbga@dgov.be

Het kan ook gebeuren dat de Belgische adoptanten niet in België wonen maar in het buitenland en in het buitenland willen adopteren, hetzij in hun land van verblijf hetzij in nog een ander land.

Om uitwerking te hebben in België (afstammingsband; naam van de geadopteerde; Belgische nationaliteit; erfrecht; overschrijving van vreemde akten in een Belgische gemeente), moet een adoptie gedaan door Belgen die in het buitenland wonen en in het buitenland adopteren, achteraf goedgekeurd worden door de FOD Justitie.

Het is dus ten zeerste aangeraden aan Belgen die in het buitenland wonen eerst inlichtingen te nemen bij de FOD Justitie alvorens een adoptieprocedure op te starten in het buitenland.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: