Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Relatie van samenleven/Geregistreerd partnerschap

Op deze pagina vindt u alle informatie over relatie van samenleven.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Het aangaan van een relatie van samenleven in België of in het buitenland ?

1. In België

Een verklaring van wettelijk samenwonen wordt schriftelijk afgelegd tegen ontvangstbewijs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeenschappelijke woonplaats.
 

2. In het buitenland

Als u een “relatie van samenleven” (partnerschap) wil registreren in het buitenland en als het recht van de verblijfstaat een vorm van geregistreerd partnerschap voorziet, moet u zich richten tot de bevoegde buitenlandse overheid. 

Het recht van sommige landen voorziet geen vorm van geregistreerd partnerschap.

De Belgische consulaten hebben geen enkele bevoegdheid op dit vlak. 

 

Welk recht is van toepassing?

De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht van de Staat van eerste registratie en dit ook na verplaatsing van de woon- of gewone verblijfplaats naar een ander land.

Dit recht bepaalt onder meer of het mogelijk is een dergelijke registratie te doen, de gevolgen op de persoon en de goederen van beiden en de oorzaken en voorwaarden van beëindiging van de relatie.

 

Een wettelijke samenwoning beëindigen?

1. In België

Het wettelijk samenwonen wordt beëindigd :

  • wanneer een van beide partners huwt.
  • wanneer een van beide partners overlijdt.
  • Met een schriftelijke verklaring overhandigd, met onderlinge toestemming van de samenwonenden, of eenzijdig door één van de samenwonenden, aan de ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of van de woonplaats van één van beiden. 

Indien de samenwonenden zijn ingeschreven in het buitenland en hun Belgisch wettelijk samenwonen wensen te beëindigen, beveelt de FOD Justitie hen aan om hun vraag te richten aan de gemeente van hun laatste woonplaats in België.

De Belgische consulaten hebben geen enkele bevoegdheid op dit vlak. 


2. In het buitenland

Het samenwonen of het geregistreerde partnerschap zal beëindigd worden volgens wat voorzien is in het recht van de Staat waar het geregistreerd werd.

De Belgische consulaten hebben geen enkele bevoegdheid op dit vlak. 

 

Het effect van een relatie van samenwonen in België of in het buitenland op de afstamming ten aanzien van een Belgische vader

In het Belgisch recht heeft een in België afgelegde verklaring van wettelijk samenwonen of een vorm van in het buitenland geregistreerd partnerschap afgesloten voor de geboorte van een kind niet als gevolg dat de wettelijke afstamming ten opzichte van een Belgische vader vaststaat. Deze zal het kind nog moeten erkennen in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zelfs indien het recht van het vreemde land waar het partnerschap geregistreerd werd zou voorzien dat, onafhankelijk van de nationaliteit van de vader, de afstammingsband ten opzichte van de vader van het kind van rechtswege vast zou komen te staan.