Thema’s

Een overzicht van de verschillende thema’s waarrond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich concentreert. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Internationale ontwikkelingsagenda

Sinds 2015 vormt de Agenda 2030 met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen het overkoepelende kader waarmee de internationale gemeenschap het hoofd wil bieden aan de grote mondiale uitdagingen zoals armoede, klimaatverandering, of toenemende ongelijkheden.
  1. Laatst bijgewerkt op

We bevinden ons op een keerpunt in de geschiedenis. In onze grootste beproeving sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de mensheid te kampen met een grimmige en dringende keuze: een instorting of een doorbraak” (Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres op 15/9/2021 bij de voorstelling van het rapport “Our Common Agenda”).

Sinds 2015 vormt de Agenda 2030 met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen het overkoepelende kader waarmee de internationale gemeenschap het hoofd wil bieden aan de grote mondiale uitdagingen zoals armoede, klimaatverandering, of toenemende ongelijkheden.

Door middel van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) wordt gestreefd naar een duurzame, solidaire en inclusieve wereld waar niemand achterblijft. De Addis Ababa Action Agenda schept het kader voor de financiering van Agenda 2030.  

Image
Sustainable Development Goals (SDGs)

https://sdgs.un.org/goals

Multilaterale samenwerking


COVID-19, toenemende mondiale armoedecijfers, toenemende ongelijkheden binnen en tussen landen, en veranderende geopolitieke machtsverhoudingen zetten niet enkel de realisatie van de SDGs zelf onder druk, maar ook de achterliggende gedachte van multilaterale samenwerking.

Toch blijft deze relevanter dan ooit. COVID-19 heeft immers aangetoond hoe kwetsbaar onze samenlevingen en economieën voor schokken zijn. En hoe onmisbaar multilaterale samenwerking is in het zoeken naar oplossingen.

Tijdens de 75th anniversary of the UN Summit (21/9/2020) riep VN-secretaris-generaal Guterres op tot “een sterker en effectiever multilateralisme, met een combinatie van visie, ambitie en impact", tot “een genetwerkt multilateralisme, waarin de VN-familie, internationale financiële instellingen, regionale organisaties, handelsblokken en andere nauwer en effectiever samenwerken", en tot "een multilateralisme dat inclusief is en steunt op het maatschappelijk middenveld, steden, bedrijven, gemeenschappen en, in toenemende mate, op jongeren".

Dit is ook een visie die de Belgische ontwikkelingssamenwerking mee wenst uit te dragen. Met de Agenda 2030 en de SDGs als centrale leidraad, en vanuit een “post-COVID build-back-better”-benadering blijven we inzetten op de realisatie van een veilige, gezonde, inclusieve en meer veerkrachtige wereld voor iedereen.

De samenwerking met onze multilaterale partners – op niveau van VN, EU als de Internationale Financiële Instellingen – is met om en bij de 40% van het totale budget van de Belgische ontwikkelingssamenwerking hierbij een essentieel onderdeel.

Image
Groupe de personnes joignant les mains, symbole de coopération

© Shutterstock