Thema’s

Een overzicht van de verschillende thema’s waarrond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich concentreert. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Privésector

De ontwikkelingssamenwerking met de privésector omvat zowel een dimensie van ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale privésector, als een uitdaging om de privésector voor ontwikkelingsdoeleinden te mobiliseren, de middelen voor duurzame ontwikkeling te vergroten en de naleving van milieu- en sociale normen te waarborgen.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is gericht op de ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden als middel om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Dat initiatief biedt een sterk economisch weefsel dat is gebaseerd op ondernemingen die toegang hebben tot financiering, markten, technische ondersteuning en managementondersteuning, en die opereren in een gunstig klimaat voor het scheppen van duurzame banen.

De dienst Ontwikkeling van de Privésector houdt toezicht op specifieke instrumenten en programma's die de ontwikkeling van de particuliere sector bevorderen, zoals:

  • BIO-Invest,
  • het Trade for Development Center
  • dat is gehuisvest bij het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel
  • de 'Business Partnership Facility'
  • het Belgisch initiatief voor duurzame chocolade ‘Beyond Chocolate’
Image
Belgian Investment Company for Developing countries (BIO)