Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

 
Reisadviezen COVID-19

De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.

Belangrijk: reizen naar landen buiten de Europese Unie wordt sterk afgeraden. 

Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat nieuwe uitbraken van COVID-19 en nieuwe maatregelen in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis. Een repatriëring kan niet gegarandeerd worden wanneer commerciële vluchten geannuleerd worden of grenzen gesloten worden.

Alle informatie over de regels die van toepassing zijn voor reizen naar België, vindt u op info-coronavirus.be.

 
Vragen over vertrek naar het buitenland

 • Reisadviezen per land in het buitenland: selecteer een land om het gedetailleerde advies te kennen. Raadpleeg deze adviezen zowel vóór als tijdens uw verplaatsing en zowel voor het land van bestemming als het land/de landen van transit.
 • Registreer uw reis op TravellersOnline

 
Vragen over aankomst/terugkeer naar België

 
Informeer u

 
Ethiopië

Laatste update (23/12/2021)

Alle reizen naar Ethiopië worden momenteel ten stelligste afgeraden wegens de onvoorspelbare veiligheidssituatie, behalve transit via de internationale luchthaven van Addis Abeba. Militaire confrontaties vinden plaats op verscheidene plaatsen in Ethiopië, maar momenteel niet in de omgeving van Addis Abeba.

Als u zich momenteel in Ethiopië bevindt, overweeg dan het land te verlaten. De situatie kan immers snel evolueren. Informeer u over de ontwikkelingen. Het kan op elk moment moeilijk worden om Ethiopië te verlaten en om consulaire bijstand aan te bieden.

Wij raden alle Belgen in Ethiopië aan zich te registreren op Travellers Online.

U vindt meer info in het reisadvies voor Ethiopië.

 
Afghanistan

Wegens veiligheidsdreiging heeft de Belgische overheid de evacuaties vanuit de luchthaven moeten stopzetten. België blijft samenwerken met zijn partners om een oplossing te vinden voor Belgen en rechthebbenden in Afghanistan. Bekijk de laatste veiligheidsinformatie in het reisadvies voor Afghanistan.

 

  Nieuws

  • Verklaring

   Verklaring door België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

  • Perscommuniqué

   In het licht van zijn koloniale verleden in Centraal-Afrika heeft België zich ingeschreven in een noodzakelijk parcours van onderzoek, waarheid en herinnering. Het onderzoek naar de segregatie van metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in het kader van de uitvoering van de parlementaire 'Metis'-Resolutie gebeurt in twee fasen. Na een eerste fase, die van start ging op 1 september 2019, werd zopas een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Algemeen Rijksarchief over een uitvoerig historisch onderzoek naar de rol van de overheden in de behandeling van de metissen in de koloniale tijd.

  • Perscommuniqué

   Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten herhalen vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir dat België zich inzet voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen.

  • Perscommuniqué

   Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft besloten een vrijwillige bijdrage van 400.000 euro toe te kennen aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) voor een programma ter bestrijding van illegale wapenhandel in Noord-Macedonië. Illegale wapenhandel vanuit de Balkan blijft voor België een belangrijk punt van bezorgdheid inzake het waarborgen van de veiligheid in Europa en de regio.

  • Perscommuniqué

   Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken heeft beslist om 300.000 euro toe te kennen aan de Implementation Support Unit (ISU) van het Ottawaverdrag inzake antipersoonsmijnen.

  • Perscommuniqué

   25 november 2021 markeert de 30ste verjaardag van de internationale campagne "16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld". Deze campagne loopt van 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) tot 10 december (internationale mensenrechtendag) met als doel geweld tegen vrouwen en meisjes uit de wereld te bannen.

  • Perscommuniqué

   Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir brengt van 23 tot 28 november een werkbezoek aan de Democratische Republiek Congo (DRC). Het bezoek richt zich op vrouwenrechten, gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld. Ontmoetingen met Congolese vrouwen en lokale en internationale organisaties die zich bezig houden met deze thematieken staan centraal tijdens het bezoek.

  • Perscommuniqué

   Eerder deze maand vond een ongeval plaats in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, waarbij een tankwagen explodeerde. Meer dan honderd mensen kwamen hierbij om het leven, meer dan honderd anderen raakten gewond en liepen hierbij vaak ernstige brandwonden op. Sierra Leone heeft na het ongeval een hulpvraag ingediend bij het EU-Mechanisme voor Civiele Bescherming, met onder andere een specifieke vraag naar medisch materiaal.