Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

 
Op 22 januari 2021 besliste het Overlegcomite om nieuwe maatregelen aangaande niet-essentiële reizen uit te vaardigen. Onderstaande adviezen houden op dit moment nog geen rekening met deze nieuwe regels. Aan alle reizigers wordt aangeraden om www.info-coronavirus.be/nl en deze website regelmatig te raadplegen aangezien de nieuwe regels een belangrijke impact kunnen hebben op toekomstige reizen.
 

COVID-kaart & reisadviezen

De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.

Registreer uw reis via TravellersOnline.
 

BELANGRIJK: Alle reizen naar het buitenland zijn afgeraden​. 

Alle informatie betreffende de regels die van toepassing zijn, zijn te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat nieuwe opflakkeringen van COVID in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden wanneer commerciële vluchten geannuleerd worden of grenzen gesloten worden.

 
Vertrek op reis:

U vindt op deze website een kaart en tabel, die dezelfde informatie weergeven, en gedetailleerde informatie over elk land.

Dit zijn de mogelijke covid-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid:

 • Rood:
  - reizen worden ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten; of
  - de autoriteiten van het land verbieden niet-essentiële reizen vanuit België.
 • Oranje:
  - de Belgische autoriteiten adviseren een verhoogde waakzaamheid; of
  - reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op -> lichtoranje kleur
 • Groen: reizen is mogelijk. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen.

Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.  

 
Reis naar België:

U vindt hier het verplichte terugreisformulier (Passagier Lokalisatie Formulier).

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

Dit moet altijd ingevuld worden als u met het vliegtuig of per boot naar België reist (geen uitzonderingen).

Het moet ook ingevuld worden als u met de trein of per bus naar België reist vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Dit moet niet ingevuld worden als u met een ander transportmiddel (wagen, enz.) reist EN

a) minder dan 48 uur in België blijft.
OF
b) terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

 

BELANGRIJK

Voor vragen omtrent:

 • de vanaf 25/12/2020 verplichte negatieve PCR-test voor vertrek, voor reizigers die uit een rode zone naar ons land willen reizen en minstens 12 jaar oud zijn (niet voor residenten in België)
 • het Passagier Lokalisatie Formulier
 • de quarantaine- en testverplichting in België bij terugkeer uit een rode zone,

raadpleeg de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be.

 

Selecteer hieronder een land en/of een regio, of klik hier voor hetzelfde overzicht in tabelvorm.

 
Opgelet: De kaart geeft de kleur van het reisadvies naar een land weer. 

Disclaimer
Deze kaart is louter indicatief en biedt aan de gebruikers een visueel overzicht van de informatie die tot nog toe enkel onder de vorm van een tabel werd gepubliceerd. De kaart verbindt op geen enkele manier de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Om de omvang van de kaart te beperken, werd gebruik gemaakt van een gereduceerde beeldkwaliteit. De gereduceerde beeldkwaliteit kan implicaties hebben voor de positie van bepaalde grenzen, namen en tekens. De grenzen, namen en tekens op deze kaart impliceren op geen enkele wijze formele aanvaarding of erkenning daarvan door het Koninkrijk België.

 

Het call center van Buitenlandse Zaken is te bereiken op het nummer +32 (0) 2 501 4000 op weekdagen van 9 uur tot 17 uur (Belgische tijd). Het call center is gesloten tijdens het weekend en op feest- en brugdagen.

 
Informeer u:

Nieuws

 • Perscommuniqué

  Op 26 januari 2021 is het honderd jaar geleden dat ons land diplomatieke betrekkingen opstartte met Estland en Letland, nadat ons land hun onafhankelijkheid in 1921 erkende. België bleef bij deze historische beslissing in de jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog en stond deze landen bij toen zij in 1991 hun onafhankelijkheid herwonnen.

 • Bilaterale ontmoetingen

  Vandaag, dinsdag 26 januari, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland ontmoet, Z.E. dhr Níkos Déndias, in het kader van zijn bezoek aan Brussel. De twee ministers hebben het gehad over hun ervaringen met het beheer van de covidcrisis en de grote Europese dossiers.

 • Bilaterale ontmoetingen

  Vandaag, maandag 25 januari, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Slovenië, Z.E. dhr Anze Logar, ontmoet tijdens zijn bezoek aan Brussel. Het ging om een eerste ontmoeting met haar ambtsgenoot. De bilaterale betrekkingen tussen België en Slovenië, over de Europese grenzen heen, zijn uitstekend.

 • Perscommuniqué

  Vandaag, maandag 25 januari, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès samen met haar collega's deelgenomen aan de Raad Buitenlandse Zaken in Brussel. Die begon met uitwisselingen over actuele dossiers. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespraken de politieke situatie in verschillende regio's van de wereld, maar ook de toekomst van de trans-Atlantische betrekkingen en de Europese strategie om de toegang van derde landen tot vaccins tegen COVID-19 te vergemakkelijken. Er is ook van gedachten gewisseld met de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Toshimitsu Motegi.

 • Perscommuniqué

  Deze maand neemt België voor één jaar het voorzitterschap van de Benelux over. Aanvankelijk zou vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de prioriteiten van dit voorzitterschap voorstellen op een plechtigheid in Brussel in aanwezigheid van haar Nederlandse en Luxemburgse collega’s Stef Blok en Jean Asselborn, maar gezien de sanitaire evolutie en de uitbraak van nieuwe Covid-varianten, is deze bijeenkomst geannuleerd.

 • Bilaterale ontmoetingen

  Vandaag, donderdag 21 januari, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije ontmoet, Z.E. dhr Mevlüt Çavuşoğlu, in de marge van zijn bezoek aan de Europese Instellingen. Het ging om een eerste ontmoeting met haar ambtsgenoot. Het gaf de vicepremier de gelegenheid in een open sfeer een aantal voor ons land belangrijke dossiers aan te kaarten en bezorgdheden te uiten.

 • Perscommuniqué

  Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN-Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda van dit orgaan.

 • Perscommuniqué

  België steunt de activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Syrië met een bijdrage van 2 miljoen euro in het kader van de oproep van de organisatie voor 2020 aan het land. Het optreden van het ICRC is van essentieel belang en door zijn neutrale en onafhankelijke humanitaire aanpak, in overeenstemming met het mandaat dat staten aan het ICRC hebben gegeven, is het ICRC een hoofdrolspeler in de bescherming en bijstand van de door het conflict in Syrië getroffen bevolkingsgroepen.