Het beleid van België binnen de EU

Deze rubriek geeft een overzicht van het beleid van België binnen de Europese Unie.

Europees recht

Vertegenwoordiging van België voor de Europese rechtbanken (HJEU en EVA-Hof).
 1. Laatst bijgewerkt op

Vertegenwoordiging van België voor de Europese rechtbanken (HJEU en EVA-Hof)


Wie zijn we?


De directie Europees recht vertegenwoordigt België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie in Luxemburg. De directeur en adjunct van de directeur-generaal Carinne Pochet staat aan het hoofd van deze directie. Zij is net zoals zeven van haar medewerkers, Liesbet Van den Broeck, Marie Jacobs, Pierre Cottin, Stephen Baeyens, Maïté Van Regemorter, Antoine De Brouwer en Cécile Jacob, agent van het Koninkrijk België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie. De agenten worden ondersteund door een griffie die bestaat uit vier secretariaatsmedewerkers, namelijk Florence Mission, Cynthia Sortino, Nadine Moens en Céline Glineur.


Werking


Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zijn zetel in Luxemburg en is samengesteld uit twee rechtsinstanties, namelijk het Hof van Justitie en het Gerecht.

In 2021 waren drie Belgen lid van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Koen Lenaerts, sinds 2003 rechter bij het Hof van Justitie na eerst vanaf 1989 bij het Gerecht te hebben gezeteld, is voorzitter van deze instelling, na er eerst de functie van vicepresident te hebben uitgeoefend. Bij het Gerecht heeft België momenteel twee rechters, namelijk Paul Nihoul die op 1 september 2016 aantrad, en Geert de Baere die op 4 oktober 2017 aantrad.

Het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie zetelt eveneens in Luxemburg en telt drie rechters, één per EVA-lidstaat, namelijk Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (met uitzondering van Zwitserland). Het Hof oordeelt over de tenuitvoerlegging, de toepassing en de interpretatie van de rechtsregels van de Europese Economische Ruimte (EER). België kan, naar het voorbeeld van de prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie worden gesteld, opmerkingen neerleggen met betrekking tot de vragen die door de EVA-landen (met uitzondering van Zwitserland dat geen lid is van de EER) worden gesteld aan het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie, dat vervolgens een "advisory opinion" verstrekt.
 

Jaarverslag van de vertegenwoordiging van België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie


Sinds 2008 stelt de directie Europees recht een jaarverslag op met betrekking tot haar activiteiten. Die verslagen bevatten de bijdragen van de Belgische regering aan de zaken die werden behandeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie Ze bevatten ook de belangrijkste dossiers die werden behandeld door de agenten van J2 en statistische gegevens over de tussenkomsten van België voor de rechtsinstanties van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie.


Jaarverslag 2022


De 15de editie van het jaarverslag (PDF, 1.43 MB) over de activiteiten van België voor de Europese rechtscolleges is beschikbaar.

Van het mededingingsrecht tot de bevoegdheden van nationale grondwettelijke hoven, langsheen kinderontvoeringen en de regels ter bescherming van de EU-begroting, alsook de rechtsstaat dat een belangrijke dimensie is in elk van deze domeinen. En sinds de Russische inval in Oekraïne volgen de beperkende maatregelen elkaar op, maar ze lijken niet allemaal op elkaar. J2 hervatte vorig jaar ook zijn traditionele ontmoeting met de Belgische leden van het Hof van Justitie van de EU. Een nieuw evenement werd geïntroduceerd onder het Tsjechische voorzitterschap: de vergadering van de directeurs Europees recht. Dit zal door elk Voorzitterschap worden herhaald en J2 bereidt alvast de organisatie voor van de vergadering tijdens het eerste semester van 2024.

Al deze thema's en evenementen roepen veel vragen op over het Europese recht. Het is net met dit soort vragen dat de medewerkers van J2 dagelijks worden geconfronteerd.

Na een overzicht van de markante gebeurtenissen van het afgelopen jaar, bevat het verslag een voorstelling van de directie Europees recht en van haar taken. Alvorens een samenvatting te geven van elke zaak waaraan België heeft deelgenomen en waarin in 2022 een arrest of een beschikking werd uitgesproken, geeft het verslag met trots een overzicht van de Belgen die momenteel in de rechtsinstanties van de Unie zitten.

De voorgestelde zaken zijn ingedeeld per onderwerp, gegroepeerd onder verschillende thema's en om u een idee te geven van de huidige situatie van elk van de onderwerpen, kunt u eveneens de lopende zaken vinden waarin België op het moment van de publicatie van het verslag betrokken is. Het laatste deel van het verslag bevat enkele statistieken over de activiteiten van België bij het HJEU en het EVA-Hof in 2022.
 

Publicaties

 • L. Van den Broeck, Duitse tolheffing voor buitenlandse personenwagens niet voor morgen, SEW 2020, p. 43-46
 • P. Cottin, La non-communication de mesures de transposition d’une directive : la Cour a tranché, JDE 2020, n° 267, p. 101-104.
 • L. Van den Broeck, Hoe veroordeling door het Hof van Justitie vermijden?, SEW 2016, p. 425-435
 • L. Van den Broeck, Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit: rechtvaardigingsgronden in het diensten- en personenverkeer, 2014, 418 p.
 • L. Van den Broeck, Noot bij het arrest Giersch e.a./Groothertogdom Luxemburg (C-20/12), SEW 2013, p. 573-576
 • L. Van den Broeck, Interview in Interviewing European Union: Wilhelm Meister in EU law, 2013, p. 296-308
 • M. Jacobs et L. Van den Broeck, À quelles conditions les étudiants peuvent-ils étudier à l’étranger avec une bourse d’étude de l’État membre de résidence ?, JDE 2012, p. 289-294
 • L. Van den Broeck, “Ik ga op reis en ik neem mee…” in Vrij verkeer van personen in 60 arresten: de zegeningen van het Europees burgerschap, 2012, p. 333-338
 • L. Van den Broeck, “Toepassing en afdwinging van internemarktregels” in Europees recht: moderne interne markt voor de praktijkjurist, Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 2012, p. 285-313
 • L. Van den Broeck, Het Hof van Justitie onder de Lissabon-loep, Juristenkrant 2010, p. 3
   

Opleidingen


Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) organiseert op geregelde tijdstippen de opleiding “Verdediging van de Belgische belangen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie: tips en tricks”. De opleiding van 1 dag focust op de werking van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de belangrijkste procedures, de schriftelijke en mondelinge fase.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze opleiding, die bedoeld is voor federale ambtenaren en ambtenaren van de gefedereerde entiteiten.
 

Meet Foreign Affairs


Twee collega’s van de directie Europees recht maken deel uit van de groep van sprekers van de FOD Buitenlandse Zaken die kunnen uitgenodigd worden op conferenties of andere publieke evenementen.

Ontdek de ambassadeurs van onze FOD op Meet Foreign Affairs.