Ontwikkelingssamenwerking

Nieuws

Subscribe to Nieuwsrss
 • Perscommuniqué

  Vandaag viert de wereld internationale kinderrechtendag. Het VN-Kinderrechtenverdrag en de Protocollen zetten landen er wereldwijd toe aan om beleidsveranderingen door te voeren en wetgeving af te stemmen op de rechten van het kind, om te investeren in specifieke domeinen zoals onderwijs, om maatregelen te nemen tegen de verkoop van kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderarbeid, en om kinderen te beschermen in gewapende conflicten.

 • Perscommuniqué

  België drukt zijn ongerustheid uit over de escalatie van het conflict in noorden van Ethiopië en de dreigende humanitaire crisis. België roept alle betrokken partijen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir: “Humanitaire actoren moeten een tijdige, onafhankelijke, ongehinderde en onvoorwaardelijke humanitaire toegang krijgen tot de Tigray-regio om op een veilige manier de broodnodige hulp te bieden aan de noodlijdende bevolking”.

 • Perscommuniqué

  België veroordeelt de recente vernieling van vier woningen in de bezette Palestijnse Gebieden (in al-Rakeez, ten zuiden van Hebron) door de Israëlische overheid. Deze essentiële infrastructuur werd gebouwd met Belgische financiering, in het kader van humanitaire steun geïmplementeerd door de West Bank Protection Consortium. Ons land vraagt Israël compensaties of restitutie voor deze vernielingen.

 • Perscommuniqué

  Suzanna Moorehead, voorzitter van de DAC, het ontwikkelingscomité van de OESO, heeft de resultaten van de peer review van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voorgesteld. De peer review is op internationaal niveau een van de belangrijkste evaluatiesystemen voor ontwikkelingssamenwerking en onderzoekt de manier waarop de OESO-DAC-leden hun internationale verplichtingen nakomen en moedigt hen aan de beste praktijken van andere leden in hun eigen werking te integreren. Het rapport geeft aan dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking op een aantal gebieden aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, juicht dit toe en plant de aanbevelingen van het rapport zo snel mogelijk in haar beleid te integreren.

 • Perscommuniqué

  Deze namiddag sprak minister van Ontwikkelingssamenwerking en Stedenbeleid Meryame Kitir voor het eerst de Veiligheidsraad toe in het kader van het Belgisch mandaat. Ze nam deel aan een ministerieel debat over de hedendaagse oorzaken van conflict en onveiligheid, zoals klimaatverandering en de Covid-pandemie. Gezien de coronamaatregelen vond de zitting virtueel plaats.

 

Logo van de Belgische ontwikkelingssamenwerking