Uitgelicht

 

In “Uitgelicht” gaan we dieper in op de verschillende beleidsthema’s van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. We onderscheiden 6 grote categorieën:
 

 1. Mens
  Onderwijs, gezondheid, voeding, gender, mensenrechten, sociale bescherming…
   
 2. Planeet
  Klimaat, milieu, woestijnvorming, bodem, natuurrampen, oceanen, biodiversiteit…
   
 3. Economie
  Landbouw, inclusieve & duurzame groei, privésector, microkrediet…
   
 4. Vrede & veiligheid
  Humanitaire hulp, conflicten, migratie, vredesopbouw…
   
 5. Samenwerking
  Internationale samenwerking algemeen/tendensen, Verenigde Naties, Europese Unie, Wereldbank, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), niet-gouvernementele organisaties…
   
 6. Coronacrisis
  Achtergrond, hulpacties, getuigenissen…